TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm
Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v quản lý phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa huyện và các xã, thị trấn
Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài
Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị
Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 định hướng đến năm 2020 huyện Nam Trực
Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (23/6/2017)
Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (20/6/2017)
Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017  (23/6/2017)
Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/6/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 (20/06/2017)
Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo thông tin về công trình đang thi công xây dựng (20/06/2017)
Công văn của UBND huyện v/v phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 (15/6/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 (16/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Chủ trương lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An  (16/06/2017)
Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa An, xã Nam Hùng về tình hình giải toả hành lang an toàn giao thông (19/6/2017)
Thông báo của UBND tỉnh; Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định (16/06/2017)
Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC (09/06/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ (16/06/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định( đoạn nối từ TL 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong (15/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (14/06/2017)
Công văn của Sở Tài Nguyên Môi trường: Chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT (13/06/2017)
Công văn của Sở Tài Nguyên Môi trường: Kết quả phân tích nước thải, khí thải của Công ty TNHH Tùng Dương (13/06/2017)
Công văn của Sở Nội vụ: Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng (13/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định (13/06/2017)
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (12/06/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2536278
Đang online: 31