TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới
Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017
Thông báo của Kết luận UBND huyện tại buổi làm việc với Thị trấn Nam Giang, các cơ quan chức năng về việc làm chơ tạm phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Chùa thị trấn Nam Giang
Công văn của UBND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ cưỡng chế hộ dân vi phạm đất đai
Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh
Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ Khoai tây vụ đông 2017 và các vụ tiếp theo (20/9/2017)
Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ lắp đặt hầm Biogas (20/9/2017)
Kế hoạch của UBND huyện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực (20/9/2017)
Kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện: Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 (21/9/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 (21/9/2017)
Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo vụ xuân 2018 và các vụ tiếp theo (20/9/2017)
Thông báo của UBND huyện: v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực (19/09/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái , huyện Nam Trực (15/09/2017)
Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (15/09/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định ( 14/09/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải (15/09/2017)
Lệnh của UBND huyện rút báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào (18/9/2017)
Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (01/3/2017)
Thông tri của Huyện uỷ v/v Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nam Trực giai đoạn 2012-2017  (19/8/2017)
Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 (18//9/2017)
Công văn của Sở Công Thương: Xử phạt vi phạm hành chính các vụ trộm cắp điện ( 12/09/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Triển khai hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (13/09/2017)
Lệnh của UBND huyện Báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào(sông Hồng báo động cấp 2, sông Đào báo động cấp 1) (15/9/2017)
Quyết định của Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới (14/9/2017)
Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực (15/9/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2851408
Đang online: 92