TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo của UBND huyện v/v thay đổi thời gian thực hiện các Quyết định số 3620, 3621, 3622/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện v/v áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với 3 hộ: hộ Đàm Thị Nga, Tổ dân phố số 6; hộ bà Vũ Thị Hương, tổ dân phố số 16; Ông Đoàn Văn Chính, Tổ dân phố số 6, thị trấn Nam Giang (23/10/2017)
Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về Hội nghị tập huấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã dự kiến về đích năm 2017 (19/10/2017)
Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017 (18/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v rà soát, thống kê diện tích lúa bị thiệt hại do mưa úng vụ mùa 2017 (20/10/2017)
Công văn của UBND tỉnh v/v trả lời đơn thư của Ông Trần Văn Túc, Ông Bùi Văn Minh xóm 2, thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (17/10/2017)
Công văn của Sở Lao động v/v đăng ký xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017 (17/10/2017)
Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lập danh sách nghề truyển thống, làng nghề, làng nghề truyền thống không đạt các tiêu chí (13/10/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định (09/10/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ 896 tỉnh Nam Định (17/10/2017)
Công văn của Sở Tài nguyên Môi trường: Thống kê đất đai năm 2017 (17/10/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Chủ trương cho Công ty TNHH Hương Bách lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nam Cường, huyện  (17/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 (17/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v cử người đại diện làm việc với UBND huyện liên quan đến kiến nghị của 23 đơn vị thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn I (17/10/2017)
Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác quản lý xây dựng cơ bản tại các xã Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hùng và Phòng Tài Chính Kế hoạch năm 2015, năm 206 và 9 tháng đầu năm 2017 (17/10/2017)
Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác thi hành án dân sự tại xã Điền Xá, Nam Hồng, Chi Cục thi hành án dân sự huyện (01/01/2017 đến 31/8/2017) (17/10/2017)
Kết luận của UBND huyện Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất dai của UBND xã Nam Tiến, huyện Nam Trực (16/10/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định (16/10/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định (16/10/2017)
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (21/09/2017)
Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. (15/10/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2961248
Đang online: 139