Huyện ủy - HĐND - UBND
UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về đất đai năm 2017

 UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về đất đai năm 2017

          Ngày 22/3/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về đất đai năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Công Thương, Chi cục Thuế, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

Năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch sử dụng đất, chú trọng việc thực hiện kế hoạch đấu giá đất ở, giao đất cho các dự án, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho công trình trọng điểm, tạo quỹ đất phục vụ kịp thời cho các công trình nông thôn mới của xã, thị trấn, xây dựng cơ sở trường học. Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ địa chính đối với đất nông nghiệp sau dồn điền và cấp Giấy chứng nhận theo chỉ tiêu kế hoạch; tập trung xử lý kiên quyết các vi phạm đất đai theo quy định của Luật đất đai. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ còn gặp nhiều vướng mắc  như: một số cơ sở thôn, xóm chưa thực sự vào cuộc trong công tác đo đạc, hoàn chỉnh số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; tình trạng vi phạm pháp luật phát sinh về đất đai còn xảy ra; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; công tác GPMB một số dự án chậm tiến độ, …Tại hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã nêu ra những khó khăn, bàn thống nhất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu lĩnh vực tài nguyên môi trường trong năm 2017.Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đưa ra các giải pháp cụ thể yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện: UBND các xã thị trấn chỉ đạo rà soát quy hoạch sử dụng đất và hạng đất để điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong công tác xử lý trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện đo đạc lại để xác định diện tích thực tế đối với hộ không vướng mắc về nguồn gốc diễn biến quá trình sử dụng đất để lên phương án xử lý theo quy định. Trường hợp tăng diện tích nhưng đã có quyết định của UBND huyện thì hoàn hiện các thủ tục để cấp GCN QSD đất theo quyết định của UBND huyện.  Phần diện tích tăng UBND xã lập phương án xử lý theo quy định của pháp luật; trong đó yêu cầu UBND xã lập biên bản giữ nguyên hiện trạng diện tích đất tăng chờ xử lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Phòng Tài nguyên MT, Tài chính KH, Chi cục Thuế hướng dẫn UBND xã trong việc xác định nguồn gốc đất, lên phương án xử lý về đất về tiền theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT. Việc cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa: Phòng Tài nguyên MT kiểm tra kết quả đơn vị tư vấn đã thực hiện tại các xã. Căn cứ kết quả kiểm tra có phương án đối với đơn vị tư vấn không đáp ứng được yêu cầu của UBND huyện. Về vi phạm đất đai phát sinh tại các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ động có phương án xử lý, ngăn chặn kịp thời theo quy định, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Phòng Tài nguyên MT để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm vi phạm. Công tác GPMB các dự án phục vụ xây dựng trụ sở xã, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa: Thực hiện theo cơ chế nhà nước thu hồi đất; hộ dân không đồng ý thì tuyên truyền thuyết phục; trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng cho nhà nước thì xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Việc đấu giá quyền sử dụng đất ở: Giao Phòng Tài nguyên MT tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện nội quy đấu giá đất ở của huyện. UBND huyện sẽ bàn phương án cụ thể đối với từng xã khi tổ chức đấu giá đạt kết quả đảm bảo theo quy định. Khu dân cư tập trung: Đối với xã đã có quy hoạch và kế hoạch như các xã: Nam Thanh, Nam Cường, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Dương, Nam Mỹ  UBND các xã rà soát lại quy hoạch để điều chỉnh bổ sung đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với xã chưa có kế hoạch xây dựng khu dân cư tập trung tổ chức tham vấn cộng đồng báo cáo phòng chức năng để bổ sung quy hoạch theo quy định. Phòng Tài chính KH tham mưu cho UBND huyện xây dựng cơ chế tài chính làm căn cứ thanh toán cho đơn vị tư vấn để nghiệm thu kết quả thực hiện việc đo đạc cấp GCN QSD đất cũng như xử lý trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Phòng Tài nguyên MT tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thẩm định phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT và việc cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa tại các xã. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Xây dựng cụ thể kế hoạch đo đạc, đảm bảo tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, dự án theo yêu cầu của UBND huyện./.

        Bài và ảnh: Trần Phương Thảo - Phó VP HĐND-UBND huyện