Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” họp triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017

 Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa” họp triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017

Ngày 13/4/2017, Ban chỉ đạo “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” họp triển khai công tác trọng tâm năm 2017, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí trong Tổ giúp việc.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu của buổi làm việc, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, quản lý nghĩa trang nhân dân, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần lễ văn hóa - giáo dục; đặc biệt, trong xây dựng Khu dân cư văn hóa cần chú trọng đến vấn đề môi trường; hiện nay một số địa phương chưa có những phương án, giải pháp hiệu quả cho việc xử lý rác thải, hiện trạng rác thải vứt bừa bãi không đúng nơi quy định diễn ra ở nhiều nơi.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hợp - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin đã đọc Quyết định của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, dự thảo Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc, kế hoạch triển khai công tác trọng trâm xây dựng đời sống văn hoá năm 2017, báo cáo kết quả xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đến ngày 10/4/2017, huyện Nam Trực có 9/20 xã về đích nông thôn mới, đã công nhận 289/397 thôn (xóm) đạt 72,8% khu dân cư văn hoá. Trong 11 xã, thị trấn chưa về đích Nông thôn mới có 5 xã Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Hồng, Đồng Sơn, Điền Xá cơ bản đạt tiêu chí Văn hoá, số nhà văn hóa thôn xóm hiện có 106/213 đạt 49,8%, các thôn xóm còn lại đã quy hoạch đất để xây dựng nhà văn hóa, hiện tại đang sử dụng chung hoặc sinh hoạt tại các khu di tích văn hóa, nhà thờ, nhà dân, nhà mẫu giáo. Năm 2017, huyện Nam Trực tiếp tục phấn đấu công nhận 20 thôn (xóm) đạt khu dân cư văn hoá trở lên, 25 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá, 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá,70 khu dân cư đạt khu dân cư 5 không, 100% các xã, thị trấn hoàn thành xây dựng và thực hiện đề án nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quản lý nghĩa trang nhân dân.

Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo có 51 thôn, xóm đăng ký khu dân cư văn hóa năm 2017. Đối với 7 xã Nam Hải, Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Cường, Bình Minh, Đồng Sơn đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2017, Mặt trấn tổ quốc huyện đã vận động nhân dân trong xã quyết tâm xây mới 16 nhà văn hóa khu dân cư để hoàn thiện tiêu chí Văn hoá.

 Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ 20 xã, thị trấn xây dựng đề án nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quản lý nghĩa trang nhân dân hoàn thành xong trước 15/5/2017; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, bình xét công nhận, công nhận lại cơ quan, doanh nghiệp văn hóa; tổ chức thành công ngày Đại đoàn kết dân tộc và tuần lễ Văn hóa - Giáo dục huyện. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc dành thời gian theo dõi, chỉ đạo, báo cáo những khó khăn vướng mắc của các đơn vị được phân công phụ trách trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tổ chức tuần tra xử lý các trường hợp xả thải rác không theo quy định, gây ô nhiễm môi trường. Quyết tâm hoàn thành các tiêu chí văn hóa đối với 11 xã về đích Nông thôn mới năm 2017- 2018./.

                   Hoàng Thị Thu Hiền - Văn phòng Huyện ủy