Các phòng ban
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị Công tác tuyên giáo, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ tháng 4/2017

 Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị Công tác tuyên giáo, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ tháng 4/2017

  Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 14/4/2017, tại Phòng họp số 3 - UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị Công tác tuyên giáo, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ tháng 4/2017.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị  các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể ở huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn.

 

Đồng chí Trần Xuân Đại - Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai quán triệt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI)

 Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Đại - Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai quán triệt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Đồng chí nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Kết luận số 100-KL/TW trong giai đoạn hiện nay, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp để tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW trên địa bàn huyện. Như:

Trong những năm qua, Ban tuyên giáo huyện ủy luôn quan tâm nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên tất cả các lĩnh vực ở từng địa phương. Ở từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể, trước những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhân sự bầu đại biểu HĐND;  việc triển khai và tổ chức thực hiện chế độ chính sách, việc triển khai mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn huyện, vấn đề an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo…Ban Tuyên giáo đã áp dụng cách thức và phương pháp nắm bắt DLXH khác nhau, thông qua các kênh  nắm bắt tình hình dư luận xã hội các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban Bí thư chi bộ hàng Quý, qua báo cáo của các tổ chức chính trị-xã hội, công an huyện, nhất là đội ngũ báo cáo viên…Qua nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo huyện ủy cung cấp các nguồn thông tin phản hồi của các tầng lớp nhân dân trong huyện tới Thường trực huyện ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Tuy vậy, công tác nắm bắt, phản ánh Dư luận xã hội ở ngành, địa phương, đơn vị còn những hạn chế cụ thể là: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa chủ động nắm bắt Dư luận xã hội, chế độ báo cáo định kỳ còn hạn chế, chất lượng chưa cao, chế độ báo cáo đột xuất về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh nhiều đơn vị vẫn còn xem nhẹ…

Để chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, đồng chí công bố Quyết định kiện toàn cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Quyết định và Quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông tin kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Nam Trực

 Những năm qua, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang  huyện đã vượt qua những khó khăn thử thách, tiếp tục giành được thành tích mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tổ chức tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông tin kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Nam Trực (10/5/1947-10/5/2017). Đồng chí nêu bật những đóng góp to lớn của quân và dân Nam Trực vào thành công chung trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành lại độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; đồng thời nhấn mạnh các mốc lịch sử quan trọng đánh dấu từng bước trưởng thành và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng vũ trang huyện trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt  các nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy thông tin những kết quả của huyện trong Quý I năm 2017 như: ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (01/4/1997-01/4/2017) và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện. Tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm giữa Ban Thường vụ huyện ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Ra quân xử lý, cưỡng chế giải tỏa các hộ vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông tại xã Điền Xá và thị trấn Nam Giang; tổ chức thành công lễ ra quân năm 2017; Thực hiện luân chuyển, điều chuyển, bổ sung cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban của huyện, xã. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị Quý I của huyện như: Vẫn còn tình trạng vi phạm đất đai phát sinh; công tác giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm; tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra các trục đường giao thông chưa được ngăn chặn kịp thời; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa được triển khai nghiêm túc...Đồng chí yêu cầu các cơ quan, địa phương tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Triển khai nhiều giải pháp để tăng cường huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là 9 xã đăng ký về đích xây dựng nông mới năm 2017; Đẩy mạnh đấu giá đất, giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tổ chức hiệu quả Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Dư luận xã hội và tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương…

 

 

Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ HU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ HU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 3. Đồng chí biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát hướng dẫn tuyên truyền Quý I năm 2017 của Ban Tuyên giáo huyện uỷ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, tuyên truyền nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh người con ưu tú của tỉnh Nam Định, tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn huyện Ngày kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện…Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên giáo như: chế độ báo cáo chưa thực sự nề nếp; chất lượng báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; Việc nộp bản thu hoạch và kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm, một số bài thu hoạch và kế hoạch hành động cá nhân chưa đảm bảo yêu cầu…

Triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng triển khai tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy); Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động Báo cáo viên ở cơ sở; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời các vấn đề Dư luận xã hội và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định; bám sát Hướng dẫn tuyên truyền Quý II của của Ban Tuyên giáo huyện ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra./.

 Nguyễn Xuân Nghị - Ban Tuyên giáo Huyện ủy