Huyện ủy - HĐND - UBND
UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.         

       Ngày 28/6/2017, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Bùi Công Mậu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí:  Phó chủ tịch HĐND -  UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Thủ trưởng 12 phòng chuyên môn, Trưởng Ban tiếp Công dân huyện;  Đồng chí Chủ tịch UBND, các đồng chí Phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo

            Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Theo đó, Luật khiếu nại năm 2011 gồm 8 chương 12 điều, quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại. Cùng với Luật khiếu ni, Luật tố cáo cũng có 8 chương với 50 điều; quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo. Luật Tiếp công dân 2013 có 9 chương, 36 điều; quy định: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Luật cũng nêu rõ những nguyên tắc, trách nhiệm, quản lý và các hành vi nghiêm cấm trong công tác tiếp công dân; những quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và trách nhiệm của người tiếp công dân; quy định cụ thể về trụ sở và việc thực hiện tiếp công dân cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình tiếp dân. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn cách phân loại và thụ lý các loại đơn thư; đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết, thực hiện các bước về trình tự, thủ tục trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

 Đồng chí Bùi Công Mậu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường truyền đạt Nghị định 01/2017/NĐ-CP về ngày 6/01/2017 và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

           Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Công Mậu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường triển khai Nghị định 01/2017/NĐ-CP về ngày 6/01/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của các Nghị định trên nhằm giải quyết các vướng mắc cụ thể liên quan như: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để phát huy hiệu quả sử dụng đất; quy định chi tiết việc thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động. Nội dung của Nghị định tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai; sửa đổi, bổ sung quy định một số thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức; xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê hàng năm và trường hợp tổ chức được phép mua bán nợ để tạo điều kiện xử lý nợ xấu. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP gồm 4 chương và 63 điều với một số điểm mới như: Bổ sung mức phạt tăng thêm 30% nếu trong nước thải vượt quy chuẩn có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn; quy định cụ thể trách nhiệm và cơ chế phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; mức phạt tăng xả nước thải vượt QCVN từ 10% đến 50% của khung phạt; kết quả quan trắc tự động được làm căn cứ để xác định hành vi xả thải vượt QCVN; “Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã quy định nhiều điểm mới nhằm mục đích tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở; đồng thời, khung và mức phạt đã được chi tiết hóa, đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt; việc phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đảm bảo đúng pháp luật, rõ ràng, cụ thể và theo đúng chức năng nhiệm vụ của các cơ quan.

 

 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

     Kết luận hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh thông qua Hội nghị đã giúp lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ban tiếp công dân của huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính, Văn phòng làm công các tiếp công dân tại UBND các xã, thị trấn nắm chắc quy trình và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời giao Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng  đất đai theo quy định của Luật và tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, về môi trường theo thẩm quyền. Các cơ đơn vị liên quan, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân để người dân hiểu và nắm rõ các Quy định mới, văn bản mới liên quan tới bảo vệ môi trường tiến tới mục tiêu quản lý và bảo vệ môi trường phát triển bền vững./.

                Trần Phương Thảo - Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện