Huyện ủy - HĐND - UBND
UBND huyện Nam Trực họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017

Ngày 03/7/2017, UBND huyện Nam Trực đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017. Dự hội nghị có: Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Thành viên UBND huyện, đồng chí Thủ trưởng các ngành chuyên môn liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện trong tháng 6 năm 2017 tiếp tục duy trì phát triển. Trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã, thị trấn. Có tổng số 67 hạng mục công trình, dự án, kết quả như sau: Đã làm xong 06 công trình; đang thi công 17 công trình; đã đấu thầu 04 công trình; đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 09 công trình; đang khảo sát, thiết kế 12 công trình; đã thẩm định nguồn vốn 02 công trình. Sản xuất Nông nghiệp đã thu hoạch xong lúa xuân; triển khai sản xuất vụ mùa năm 2017 cụ thể: Lấy đủ nước; cày lật đất đạt 80%DT; bừa ngả đạt 20%DT; gieo xong 40%DT mạ dược; đã tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất vụ mùa cho 20/20 xã, thị trấn; duy trì và phát triển đàn vật nuôi, an toàn không xảy ra dịch bệnh; tháng 6/2017 tổ chức đại hội HTXNN Trần Phú, xã Nam Tiến. Đến nay, toàn huyện đã đại hội được 34 HTXNN, còn lại 2 HTX chưa tổ chức đại hội Nam Nghĩa, Nam Minh. Giá trị sản xuất Công nghiệp 6 tháng đạt 2.357 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 47,6 %; so với cùng kỳ tăng 12,5%. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hoa - Lợi - Hải đã hoàn thành sơ bộ, đang hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng; đường Mỹ Điền đã thi công được 650m. Về công tác giải tỏa hành lang ATGT có 18 xã, thị trấn đã ra quân giải tỏa giai đoạn I. Tuy nhiên giai đoạn 2 từ 13/6 đến 13/7 mới chỉ có UBND xã Nam Hoa ra quân giải tỏa tương đối triệt để các trường hợp vi phạm hành lang đường Vàng. Hoàn thành thiết kế hạ tầng rãnh dọc phục vụ đấu giá đất ở năm 2017. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện. Tiến độ GPMB khu đô thị Nam Giang đến nay đã có 195/366 hộ đồng ý (chiếm tỷ lệ 53,2%); diện tích đã thu được là 2,8 ha/8,67 ha, chiếm 32,25%. Dự án các trường: mầm non Nam Giang, THCS Đồng Sơn, THCS Nghĩa An đã đo đạc, biên tập xong hồ sơ tài liệu. Hội đồng GPMB đang phân loại nguồn gốc, lập phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ nằm trong phạm vi thu hồi đất. Dự án trường THCS Hoàng Ngân đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức chi trả tiền. Đã hoàn thiện xong hồ sơ trình tỉnh xin phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất ở của 12 xã với 268 lô đất, số tiền 44 tỷ 412 triệu đồng. Xã Nam Hùng 11 lô, số tiền 2 tỷ 989 triệu đồng chờ quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND tỉnh. Đang lập hồ sơ các xã: Nam Mỹ 34 lô, Nam Cường 35 lô. Công tác cấp GCN lần đầu (theo Nghị quyết HĐND):  Theo kết quả báo cáo rà soát của các xã, thị trấn có 608 trường hợp chưa được cấp GCN đất lần đầu. UBND huyện đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 18/4/2017 hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận đất ở lần đầu. Phòng TNMT đang đôn đốc các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ đủ điều kiện chưa được cấp GCN kê khai, lập hồ sơ gửi Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra. Lĩnh vực Tài chính đạt tỷ lệ 49,2% dự toán đối với chỉ tiêu thu thường xuyên. Lĩnh vực Văn hoá xã hội đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Hướng dẫn các xã đại hội TDTT lần thứ VIII, đã có 15 xã, thị trấn tổ chức đại hội.  Tổng hợp kết quả bàn giao trẻ 6 tuổi, tổ chức tuyển sinh vào lớp 1. Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017. Triển khai tháng hành động vì trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Giải quyết việc làm mới cho 395 lao động. Xây dựng và triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Lĩnh vực Nội vụ ban hành Thông báo của UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị trấn. Công tác xây dựng Chính quyền điện tử (Cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tử, phần mềm Văn bản điện tử) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống văn bản của UBND huyện đã được gửi qua phần mềm văn bản (trừ văn bản mật, văn bản đặc thù). Duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 cho 64 học viên. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư; tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chỉ rõ: Xây dựng nông thôn mới là chương trình công tác trọng tâm liên tục, khẩn trương, phải theo đúng kế hoạch. Phòng Công Thương chịu trách nhiệm tham mưu cho HU-UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đối với các công trình, dự án chưa triển khai tại các xã, thị trấn. Đối với thiết chế văn hóa xã, giao Phòng Văn hóa Thông tin báo cáo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để có hướng giải quyết theo Cụm dân cư. Quyết liệt thực hiện công tác tạo quỹ đất cho các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới; cố gắng cao nhất hoàn thành kế hoạch đấu giá đất ở. Tập trung chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Thực hiện giải quyết đơn thư trên tinh thần đảm bảo ổn định chính trị, ổn định an ninh nông thôn, linh hoạt nhưng phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đồng chí đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận nhấn mạnh các nhiệm vụ công việc chính cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 7 năm 2017. Quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, giúp 11 xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Chỉ đạo hoàn thành gieo cấy xong 100% diện tích lúa mùa và cây màu hè thu trong khung thời vụ tốt nhất. Quyết liệt chỉ đạo các xã thị trấn ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông giai đoạn 2. Phòng Công Thương tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành lộ trình giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đến năm 2020 với mục tiêu đến năm 2020 sẽ cơ bản giải tỏa xong các vi phạm. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các thủ tục về tạo quỹ đất và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình xử lý môi trường của huyện; tập trung giải phóng mặt bằng khu đô thị thị trấn Nam Giang và các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá đất ở năm 2017, phấn đấu đạt 120 tỷ đồng tiền đấu giá đất ở năm 2017. Tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dòn điền đổi thửa; tổ chức in giấy chứng nhận đối với các trường hợp đã có quyết định. Ban hành Quyết định phê duyệt phương án xử lý vi phạm theo Hướng dẫn 42 tại các xã, thị trấn đã thực hiện xong công khai tại cơ sở. Tập trung thu ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2017. Tích cực tuyên truyền các phong trào, lĩnh vực của huyện đang được triển khai thực hiện tích cực như: Công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giáo dục đào tạo và công tác xây dựng chính quyền điện tử. Kiểm tra hoạt động hè của các trường mầm non. Kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia lại 3 trường THCS và chuẩn mới 2 trường THCS. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ, làm tốt công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  Triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của huyện. Chuẩn bị tốt các loại văn bản báo cáo để góp phần tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVII và kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động rà soát và có kế hoạch giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng phức tạp thuộc thẩm quyền.

                   Nguyễn Văn Sinh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện