Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 06/7/2017, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, 6 tháng đầu năm 2017, sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định và tăng cường hợp tác với Chính quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tình hình hoạt động của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hiệu quả đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các sinh hoạt, lễ nghi tại cơ sở tôn giáo diễn ra theo nội dung đã đăng ký và được Chính quyền chấp thuận. Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong hoạt động tôn giáo của các cá nhân, tổ chức tôn giáo được các cấp Chính quyền xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong huyện.

Công tác vận động quần chúng tín đồ, xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phong trào hiến đất làm đường giao thông, tăng cường lực lượng chính trị ở cơ sở được quan tâm. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, các tín đồ theo đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Những vấn đề nảy sinh trong tôn giáo được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin của chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo vào chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong 6 tháng cuối năm 2017 đó là tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đặc biệt kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các tôn giáo, tín đồ, giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo phải đúng quy định của pháp luật; các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo cần được xử lý linh hoạt, uyển chuyển nhưng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện cả năm 2017./. 

                  Nguyễn Văn Sinh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện