Huyện ủy - HĐND - UBND
Huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai đợt 2 kế hoạch giải tỏa an toàn giao thông gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Vàng, QL 21B kéo dài, QL21, TL 490C; việc đấu giá đất ở cho người dân; việc đo đạc cấp GCN QSD đất theo chỉ thị 05 và Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở TNMT

Ngày 7/7/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị với các nội dung: Triển khai đợt 2 kế hoạch giải tỏa an toàn giao thông gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Vàng, QL 21B kéo dài, QL21, TL 490C; Triển khai việc đấu giá đất ở cho người dân; việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ thị 05 và Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài nguyên MT.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện; Đồng chí thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính kế hoạch, Công Thương, Công an huyện, Tài nguyên MT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tổ Trưởng tổ xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông của Công an huyện; Đồng chí  bí thư, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

Tại hội nghị nghe Phòng Công thương báo cáo kết quả triển khai việc giải tỏa hành lang an toàn giao giai đoạn 1 từ ngày 13/6/2017 đến nay. Tại 18 xã, thị trấn có 2.219 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông và đã thực hiện giải tỏa 1.667 hộ, còn 552 hộ.  Các xã thị trấn đã tiến hành vạch sơ, chỉ rõ mốc giới giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các trục đường chính. Đã tuyên truyền vận động và ký cam kết với các hộ gia đình có công trình, vật kiến trúc vi phạm. Nhận thức của nhân dân về trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có những chuyển biến rõ rết. Phần lớn các hộ đều đồng thuận với chủ trương giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đã tự giác tháo rỡ. Các xã làm tốt đợt 1 như Nghĩa An, Nam Cường, Nam Dương; xã đã triển khai quyết liệt nhưng chưa xong: Hồng Quang, Nam Thanh, thị trấn Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hoa; các xã còn lại mới chỉ ra quân chưa có kết quả rõ rệt.  

Cũng tại hội nghị nghe Phòng Tài nguyên MT triển khai việc đấu giá đất ở cho người dân; việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ thị 05 và Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài nguyên MT. Về lập hồ sơ đấu giá đất kế hoạch 2017: Có 12 xã gồm Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Thanh; Hồng Quang, Bình Minh, Nam Lợi đã hoàn thành hồ sơ và lên phương án giá khởi điểm để trình Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tổng số tiền theo phương án trình giá khởi điểm là 46.230.215.000 đồng. Hoàn thành thiết kế hạ tầng rãnh dọc phục vụ đấu giá đất ở năm 2017 với kinh phí tạm tính 3,31 tỷ đồng (xây dựng rãnh dọc với đơn giá dự toán Rãnh dọc chịu lực = 1.158.000đ/m; Rãnh dọc không chịu lực: 909.000 đ/m). Các xã hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng hạ tầng với 16 vị trí = 125/313 lô phải xây rãnh dọc gồm: Xã Nam Mỹ (34 lô), xã Nam Thắng (01/07 lô); xã Nam Toàn (04/28 lô); xã Nghĩa An (12/12 lô); xã Hồng Quang (02/27 lô); xã Nam Hoa (03/22 lô); xã Nam Thái (20/32 lô); xã Đồng Sơn (15/34 lô); xã Bình Minh (06/32 lô), xã Nam Tiến (16/19 lô); xã Nam Hải (03/30 lô), xã Nam Lợi (05/21 lô); xã Nam Thanh (06 lô). Việc đo đạc cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và theo Hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên MT đang được triển khai. Tiến độ thực hiện đối với các trường hợp chưa được cấp lần đầu : Đã hoàn tất rà soát tổng hợp tại 20 xã, thị trấn: có 608 trường hợp UBND xã báo cáo đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. UBND huyện đã ban hành Hướng dẫn quy trình, trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Việc đo đạc cấp theo hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên MT, UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên MT tham mưu cho UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện để hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá những tồn tại hạn chế khi tiến hành giải tỏa hành an an toàn giao thông gắn với vệ sinh môi trường đợt 1 trên địa bàn huyện đó là công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo rỡ công trình vi phạm thuộc hành lang an toàn giao thông chưa tốt; một số địa phương thực hiện việc ra quân giải tỏa chưa quyết liệt; việc quản lý hồ sơ giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện không được lưu giữ đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc xác định mốc giới hành lang an toàn giao thông; đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải tỏa đợt 2 từ ngày 10/7/2017 đến nagỳ 10/8/2017. Trên cơ sở mốc giới đã xác định các xã lên kế hoạch cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm. Yêu cầu thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những trường hợp tái vi phạm. Thực hiện giải tỏa các vị trí trọng tâm trọng điểm như nút giao thong cầu Vòi, cầu Công Chính, ngã tư đường 21 giao với đường Lê Đức Thọ; ngã tư cầu Cổ Ra, xã Nam Hùng, ngã tư chợ Chùa, thị trấn Nam Giang, ...Đối với triển khai việc đấu giá đất ở cho người dân; việc đo đạc cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo chỉ thị 05 và Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài nguyên MT đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên MT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đơn vị tư vấn tham gia đo đạc kịp thời tham mưu cho UBND huyện đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Trần Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện