UB MTTQ và các Đoàn thể
UBMTTQ huyện Nam Trực sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 13/7/2017 tại phòng họp số 3 UBND huyện, Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017

Đ/c Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị. Về dự có đồng chí Trần Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nam Định, đồng chí  Lưu Quang Tuyển - TVHU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí  Nguyễn Anh Cương - TVHU, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, lãnh đạo một số Ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí uỷ viên UBMTTQ huyện, các đồng chí Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn đã về dự đông đủ.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Trọng Dân - HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ 6 tháng đầu năm 2017 dưới sự  hướng dẫn của MTTQ tỉnh Nam Định, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ; UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nôị dung, phương pháp hoạt động theo hướng hiệu quả thiết thực, hướng về cơ sở góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế , xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2017), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ huyện đã chỉ đạo hướng dẫn các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ xây dựng 16 nhà văn hóa: kết quả đến nay đã xây song 3 nhà, đang xây dựng 11 nhà và tập trung xây dựng các khu dân cư 5 không, khu dân cư văn hoá. Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo. Nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, Ban thường trực UBMTTQ huyện trích quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 354 xuất quà cho hộ nghèo ăn tết với số tiền 106.200.000 đồng, quỹ vì người nghèo của UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 20 xuất quà với số tiền  4.500.000 đồng... Về công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017 các tổ chức thành viên của MTTQ đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời qua đó thể hiện rõ nét vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng, UBMTTQ huyện cũng đề ra chương trình phối hợp thống nhất 6 tháng cuối năm 2017 là tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên củng cố tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức tốt tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam”; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham ra góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sinh - HUV, Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm của huyện nhà.

Đ/c Trần Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đồng chí Trần Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nam Định đã ghi nhận những kết quả mà UBMTTQ các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các cấp mặt trận trong huyện, trong thời gian tới, là tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, giải quyết các chế độ chính sách phải đảm bảo đầy đủ kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo trên địa bàn huyện; giúp đỡ, tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật…

Đ/c Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện yêu cầu trong thời gian tới UBMTTQ các xã thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trước mắt là: tiếp tục tăng cường xây dựng củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tiếp tục tham gia “xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Qua một buổi sáng làm việc hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

     Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện