UB MTTQ và các Đoàn thể
LĐLĐ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018-2023

Chiều ngày 12/7/ 2017, tại hội trường phòng họp số 3 UBND huyện, LĐLĐ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp  nhiệm kì 2018-2023.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Huy - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức LĐLĐ tỉnh, đồng chí Bùi Quang Vinh-TVHU, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo một số cơ quan của huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH, Chủ tịch công đoàn cơ sở trong huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thơ - Ủy viên BCH công đoàn huyện - Trưởng ban nữ công LĐLĐ huyện Nam Trực đã đọc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018-2023.

6 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và công nhân viên chức trong toàn huyện, hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 11 công đoàn huyện, đại hội lần thứ 17 công đoàn tỉnh, đại hội lần thứ 12 công đoàn Việt Nam; triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2017 với chủ đề Vì lợi ích Đoàn viên công đoàn gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động; phối hợp giám sát liên ngành giám sát việc thực hiện luật  BHXH , luật công đoàn và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đối với hai doanh ghiệp trên địa bàn huyện; hoàn thành vượt chỉ têu công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong tháng công nhân; tăng cường các hoạt động thăm hỏi , động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vv….Qua đó thể hiện được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ phương hướng cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn huyện  đã đạt được  trong 6 tháng đầu năm đồng thời đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, các cấp CĐ cần tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017, trọng tâm là tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018-2023 và công tác xây dựng Nông thôn mới của huyện.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh cũng đã trao bằng công nhận cho công đoàn cơ sở công ty TNHH  Longyo đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trần Quốc Doanh - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ huyện Nam Trực kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Doanh - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ huyện Nam Trực nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí  đề nghị các công đoàn cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung đó là: Chủ động tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên các gia đình công nhân viên chức tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 ngày thương binh liệt sỹ, Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập công đoàn việt nam (28/7/1929-28/7/2017). Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn Việt Nam.Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Các công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ; các phong trào mà tổ chức công đoàn phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của huyện đã đề ra. Đó là phong trào xây dựng môi trường nông thôn mới; giữ gìn nền nếp vệ sinh cơ quan; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình có nếp sống văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; phát triển đoàn viên xây dựng CĐCS vững mạnh; tiếp tục phát động sâu rộng trong tổ chức công đoàn phong trào Công đoàn chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm, hình thức cụ thể thiết thực. Đặc biệt là 9 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của huyện. Về công tác Đại hội công đoàn các cấp, để công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp đạt hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị: Các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn cấp mình phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của ngành và đơn vị mình. Các cấp Công đoàn mà trực tiếp là BCH CĐCS cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị cùng cấp trong công tác chỉ đạo triển khai và tiến hành đại hội công đoàn cấp minh. Đề nghị BCH công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện tập trung cho Đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự và báo cáo nhiệm kỳ của đại hội.
Sau một buổi chiều làm việc nghiêm túc, hội nghị  sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp  nhiệm kì 2018-2023 của LĐLĐ huyện đã thành công tốt đẹp.

Thu Hiền - Đài phát thanh huyện Nam Trực