Huyện ủy - HĐND - UBND
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực tại xã Nam Hải

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực tại xã Nam Hải

Sáng ngày 19/9/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã về tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực tại xã Nam Hải. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định có ông Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, bà Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Triệu  Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số phòng ban của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Nam Hải cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn xóm, Trưởng ban công tác mặt trận và các đại biểu là người trực tiếp sản xuất ở khu dân cư đã về dự đông đủ.

 

Ông Trương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa 14 và tóm tắt văn bản trả lời của các bộ, ngành trung ương đối với những ý kiến, kiến nghị của của tri Nam Định tại kỳ họp trước. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Hải đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định một số vấn đề như: Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ rừng, môi trường, rà soát thông tin đăng tải trên báo chí, tạo bước đột phá về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ người trồng lúa, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đào tạo nghề cho nông dân. Có chính sách quan tâm đến hộ nghèo, người có công, cán bộ cũ, giáo viên mầm non và đầu tư cơ sở vật chất giáo dục,…

           Ông Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc ông Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lên tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời hứa sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội trong kỳ họp tới./.

                                                    Thu Hiên - Đài Phát thanh huyện