Huyện ủy - HĐND - UBND
Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Nam Cường
Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Nam Cường 

Nam Cường là một trong 7 xã của huyện Nam Trực đang chuẩn bị về đích nông thôn mới năm 2017, không khí nơi đây những ngày này rất khẩn trương nhưng cũng rất bình tĩnh và bài bản. Bằng tâm huyết, trí tuệ của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đang chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, với một quyết tâm cao, Nam Cường đã đạt những  kết quả hơn cả những gì mong đợi.

Thuận lợi và khó khăn đã được đặt ra ngay từ những ngày đầu thực hiện đề án. Thuân lợi: Tinh thần đoàn kết, trí tuệ của nhân dân, nguồn lao động,….; Khó khăn: Cơ sở hạ tầng yếu kém, nguồn vốn, tập quán lạc hậu, lối làm ăn manh mún theo lối tư duy cũ của người nông dân,…. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, xem đây như một nút thắt cần được giải quyết, nhưng để có được lời giải cho bài toán đó cũng hết sức nan giải.  

Trụ sở làm việc của xã Nam Cường  

Công ty cổ phần may thêu Việt Phát

Tìm hiểu chúng tôi được biết, các đồng chí lãnh đạo xã Nam Cường đã hàng đêm trăn trở, đi học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh, huyện, các xã bạn, bám sát cơ sở, đi sâu sát từng thôn, xóm cùng với cấp uỷ chính quyền các thôn, xóm tổ chức nhiều cuộc hội nghị, trước hết để vận động tuyên truyền, giải thích và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Với những cách tuyên truyền và giải thích dễ hiểu, bà con nông dân thấy được lợi ích và có chiều hướng đi lên, ai cũng hăng hái tham gia, nhờ đó mà trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, người người, nhà nhà thi đua xây dựng nông thôn mới. Một ví dụ cho cách giải thích dễ hiểu: Xây dựng nông thôn mới chính là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bà con nông dân làm giàu trên chính quê hương mình, để có được cuộc sống ở nông thôn tốt đẹp hơn, nhân dân chính là lực nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hết sức ý nghĩa và thiết thực này. Khi đã có sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, từng bước những khó khăn đã trở thành thuận lợi, xã Nam Cường trước đây là một trong những xã khó khăn của huyện Nam Trực thì hiện nay đang thay da đổi thịt từng ngày. Đường liên xã,  liên thôn được cứng hoá, rộng mở, mỗi thôn xóm đều có nhà văn hoá, những thiết chế văn hoá đang được hoàn thiện, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh nông thôn được đảm bảo, những cánh đồng mẫu lớn đang phát huy hiệu quả, sự chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nhìn thấy rõ rệt. Để về đích Nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ và UBND huyện Nam Trực, xã Nam Cường đã phấn đấu không ngừng nghỉ, nhận thức thấy rõ đây là một chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Dẫu biết, Nam Cường không phải là một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Nam Trực, nhưng nhìn vào những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, song bài học kinh nghiệm được rút ra ở đây là: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”./. 

              Đỗ Duy Triều - Chuyên viên Thanh tra huyện