Huyện ủy - HĐND - UBND
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K60B2 (khoá 11) huyện Nam Trực

 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Trường chính trị  Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K60B2 (khoá 11) huyện Nam Trực  

Ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Trường chính trị  Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K60B2 (khoá 11) huyện Nam Trực niên khoá 2016-2017.       Về dự có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó giám đốc Trường chính trị Trường Chinh, các đồng chí lãnh đạo các khoa phòng của Trường chính trị Trường Chinh. Ở huyện có đồng chí Lê Quang Huy- Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Lưu Văn Dũng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện uỷ, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học, các đồng chí lãnh đạo đại diện một số ban, ngành của  huyện, các đồng chí trong ban Giám đốc Trung tâm, giảng viên, chuyên viên, giáo vụ Trung tâm  bồi dưỡng chính trị huyện và 78 học viên đã về dự đông đủ.

          Lớp Trung cấp chính trị - Hành chính K60B2(Khoá 11) huyện Nam Trực được khai giảng và dọc tập tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện từ ngày 10/3/2016. Qua hơn một năm học tập, khoá học đã hoàn thành chương trình theo quy định của học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên  được học tập và nghiên cứu các phần học gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng  sản VN, nhà nước và pháp luật XHCN; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm đường lối, chính sách của đảng và nhà nước ta về kinh tế văn hoá đối ngoại , Quốc phòng an ninh ; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể  và tình hình nhiệm vụ của địa phương.       

 

Đồng chí Đinh Minh Ngọc - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lễ bế giảng                

          Tại lễ bế giảng đồng chí Đinh Minh Ngọc - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện - Phó ban chỉ đạo lớp học đã nêu rõ kết quả học tập toàn khoá của lớp học: Trong số 78 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có 17 học viên được viết tiểu luận, 60 học viên dự thi tốt nghiệp, có 1 học viên do sức khoẻ yếu nên không dự thi được. Kết quả cụ thể như sau: Điểm làm tiểu luận tốt nghiệp 17 học viên , trong đó : điểm xuất sắc 8 học viên bằng 47,06%; điểm giỏi 9 học viên bằng 52,94%.  Điểm thi tốt nghiệp 60 học viên, kết quả như sau: Khối kiến thức thứ nhất gồm các bộ môn lý luận về Chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, loại giỏi 6 học viên bằng 10%; loại khá 45 học viên bằng 75%; loại trung bình 9 học viên bằng 15%. Khối kiến thức thứ 2 gồm các môn về khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý: Loại giỏi 12 học viên bằng 20%; loại khá 48 học viên, bằng 80%. Khối kiến thức thứ 3 gồm các bộ môn về Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Công tác MTTQ và các đoàn thể, Loại giỏi 22 học viên, bằng 36,67%; loại khá 32 học viên,  bằng 53,33%; loại trung bình 6 học viên, bằng 10%.

          Từ kết quả học tập các học phần, thi tốt nghiệp và viết tiểu luận, Giám đốc trường chính trị Trường Chinh đã ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho 77 học viên , trong đó loại giỏi 16 học viên  bằng 36,67%; loại khá 32 học viên bằng 79,22%; loại trung bình không.

 

 Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng 

           Phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí Vũ Ngọc Hoàng  - Phó Giám đốc Trường chính trị  Trường Chinh tỉnh Nam Định, đồng chí Lê Quang Huy - Phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và rèn luyện cuả các học viên đã đạt được trong toàn khoá học. Các đồng chí cũng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu và vận dụng các kiến thức đã học áp dụng vào thực tế trong công việc thực tiễn tại địa phương cơ sở đạt hiệu quả công tác cao nhất .

            Tại lễ bế giảng có 8 học viên được lớp học bình bầu học viên tiêu biểu có thành tích suất sắc trong học tập được giám đốc Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tặng giấy khen ./.

                                                         Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện