Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2017 để thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2017 để thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày 02/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án của UBND huyện về xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị; cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Năm 2017, huyện Nam Trực đã hoàn thành 13/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nổi bật là: Có 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu Ngân sách nhà nước từ kinh tế ước đạt 187.973 triệu đồng, đạt 108,5% so với dự toán tỉnh và huyện giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,5% dân số; tập trung các điều kiện để xã Nam Thái, Nam Hải được sử dụng nước sạch... Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số công trình phục vụ nông thôn mới triển khá chậm Trường THCS Hoàng Ngân (xã Tân Thịnh), lò đốt rác xã Tân Thịnh, Điền Xá, trụ sở làm việc xã Nghĩa An...; công tác GPMB dự án Khu đô thị Nam Giang còn chậm, mới đạt 32% diện tích phải thu hồi; vi phạm hành lang an toàn giao thông tại một số địa phương chưa được giải tỏa triệt để; vi phạm đất đai còn xảy ra tại một số xã, thị trấn; việc xử lý tiền thuế nợ đọng, tiền thuê đất còn gặp nhiều khó khăn;... Đồng thời, báo cáo cũng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, những mục tiêu cần đạt được và nhiệm vụ cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực.

Đồng chí Trần Quang Huy - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, trình bày báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Dự kiến phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Phương án dự toán chi ngân sách huyện theo đơn vị năm 2018. Nhìn chung, trong năm 2017, huyện đã cân đối thu - chi ngân sách, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chi quan trọng của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đảm bảo cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chính sách an sinh xã hội, chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, sự nghiệp y tế... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế về một số khoản thu vẫn còn thấp chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của huyện, tình trạng nợ đọng thuế, trốn lậu thuế còn tiếp diễn; Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn; Quản lý điều hành chi còn chưa thực sự chủ động, tiết kiệm và hiệu quả,.... Từ đó, đưa ra các phương án dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cân bằng, phù hợp với tình hình chung.

Đồng chí Nguyễn Thế Lưu - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, trình bày dự thảo Đề án Xây dựng khu dân cư Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Năm 2017, toàn huyện chọn 02 xóm tổ chức làm điểm là xóm Chiền Nguấn xã Hồng Quang, Thôn Nội xã Nam Thanh; Năm 2018, phấn đấu có 20 khu dân cư văn hóa nông thôn mới trở lên; Từ tháng 01/2019-11/2020 các cơ sở triển khai thực hiện đồng loạt. Đồng thời, Đề án cũng chỉ ra những giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới.

 Đồng chí Phạm Văn Phúc - Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Nghị quyết đã đánh giá khái quát nhất tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Qua đó, đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để năm 2018 kinh tế - xã hội huyện nhà có bước đột phá, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2019 huyện về đích nông thôn mới.

Đồng chí Lưu Văn Dũng - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày khái quát những điểm mới trong công tác đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công tác kiểm điểm phân loại đảng viên cuối năm 2017. Đề nghị các Tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu kỹ Quy định số 02, 03-QĐ/HU để tổ chức thực hiện đúng, đủ các nội dung theo quy định để công tác đánh giá, xếp loại thực sự đạt kết quả.

Nội dung thảo luận, các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã có 5 lượt ý kiến phát biểu. Cơ bản hội nghị nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn bản trình tại hội nghị, đồng thời bổ sung, góp ý để hoàn thiện.

 

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí để 7 xã được công nhận nông thôn mới năm 2017; Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo và 02 tổ công tác tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức, cán bộ, kiểm điểm đảng viên năm 2017; Chuẩn bị cho hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 06 (khóa XII) ở cả cấp huyện, cấp xã; Tập trung triển khai ngay một số nội dung như UBND huyện thành lập tổ công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Tỉnh lộ 487B (đường Trắng), đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tuyến đường 490C và các tuyến chính khác, khẩn trương triển khai các dự án chỉnh trang khu trung tâm huyện, duy tu, hoàn thiện hệ thống rãnh nước dọc bổ sung trên đường Vàng./.

Hoàng Thị Thu Hiền - Văn phòng Huyện ủy