Huyện ủy - HĐND - UBND
Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 28/12/2017, Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định, Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) .

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương đã về trực tiếp tuyền đạt nội dung các Nghị quyết. Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Bí thư, phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trưởng, phó các phòng ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu hội nghị cần tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những điểm cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết. Đồng thời, cần đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết đến từng Chi bộ.

 

Đồng chí Ngô Văn Thạo - Ủy viên Hội đồng lí luận Trung ương trình bày các nội dung hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thạo - Ủy viên Hội đồng lí luận Trung ương cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) họp từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận và ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng chí đã truyền đạt những kiến thức quan trọng, chỉ ra những điểm mới, điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề; đặc biệt nhấn mạnh đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

 

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

 Cũng tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí nêu rõ lộ trình thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp cơ bản nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, phải gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên dự Hội nghị cần là một tuyên truyền viên, truyền tải những thông tin chân thực tới từng đảng viên, sao cho từng đảng viên ngấm tinh thần của Nghị quyết. Đồng thời, các đồng chí tham dự Hội nghị có bản thu hoạch về những nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung được truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị. Các Tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch triển khai cụ thể, xây dựng chương trình hành động chung dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị. Từ đó, tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 06 gắn liền với Hội nghị Tổng kết cuối năm phổ biến tới từng Chi bộ đảng viên, hoàn thành trong tháng 2 năm 2018. 

 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên trước ngày 10/01/2018; tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất về đảm bảo chính sách an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường (xây dựng kế hoạch triển khai ra quân đồng loạt trên các tuyến trọng tâm của huyện), đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông, triển khai sản xuất vụ xuân gắn với mô hình sản xuất tập trung và mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp; Công tác xây dựng Nông thôn mới: Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thẩm định 7 xã về đích Nông thôn mới năm 2017. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt năm 2018 của huyện là tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành xây dựng Nông thôn mới đối với 4 xã, thị trấn Nghĩa An, Điền Xá, Nam Giang, Tân Thịnh trong tháng 6/2018 và hoàn thiện các tiêu chí của huyện Nông thôn mới theo đúng kế hoạch./.

 Hoàng Thị Thu Hiền - Văn phòng Huyện ủy