Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Ngày 18/01/2018 Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Về dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Về dự, chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Thị loan - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Duật - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí HUV, thủ trưởng các cơ quan thuộc ngành Khoa giáo; cán bộ phòng Khoa giáo - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo định hướng, đồng chí đánh giá công tác Khoa giáo trong thời gian qua và nhiệm vụ công tác Khoa giáo trong thời gian tới. Đồng chí ghi nhận và biểu dương lĩnh vực Khoa giáo trong năm 2017 có đóng góp tích cực, quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Bên cạnh đó lĩnh vực Khoa giáo vẫn còn một số mặt còn hạn chế, việc nắm bắt, chủ động báo cáo, phối hợp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn ở một số lĩnh vực còn hạn chế như việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXV) về tiếp tục đẩy mạnh đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2020; về phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện; về tham mưu giúp cấp ủy giải quyết vấn đề môi trường; tham mưu đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật…. chưa chủ động và thường xuyên. Trong thời gian tới, để công tác Khoa giáo đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đồng chí chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo cần chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Khoa giáo tăng cường công tác phối hợp bằng nhiều hình thức, phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, khó khăn, trọng tâm thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Đồng chí Lê Duy Chuyền - Phó ban Tuyên giáo huyện ủy trình bày báo cáo

 Đồng chí đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được công tác Khoa giáo vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, như: Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực Khoa giáo còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; Công tác phối hợp của các ngành trong khối Khoa giáo đối với Ban Tuyên giáo huyện ủy trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Khoa giáo của huyện còn hạn chế, các văn bản hướng dẫn thực hiện về lĩnh vực Khoa giáo của Trung ương, của tỉnh chưa kịp thời ; cấp ủy một số ngành chưa quan tâm đúng mức đến công tác Khoa giáo... Đồng chí đã chỉ ra một số nguyên nhân và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Khoa giáo tốt hơn trong thời gian tới.Triển khai Hội nghị đồng chí Lê Duy Chuyền - Phó ban Tuyên giáo huyện ủy trình bày báo cáo đánh giá hoạt động công tác Khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác Khoa giáo năm 2017. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành trong khối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp thuộc lĩnh vực Khoa giáo theo sự chỉ đạo của cấp trên. Công tác Khoa giáo đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo nhiều năm liền đạt tỷ lệ học sinh phổ cập theo quy định, kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 100%, kết quả thi vào THPT xếp thứ nhất trên 10 huyện thành phố. Tốt nghiệp THPT toàn huyện có 99,3% học sinh đỗ  tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng đạt trên 70%. Chất lượng học sinh mũi nhọn đạt kết quả cao; Đối với lĩnh vực Y tế công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện được nâng lên rõ nét, tạo sự tin tưởng trong nhân dân; Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoàn thành các chiến dịch truyền thông dân số - KHHGĐ, giảm tỷ suất sinh trong năm 0,1‰ (đạt kế hoạch đề ra); Lĩnh vực Thể dục thể thao: tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao, phong trào Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển; Lĩnh vực gia đình đạt nhiều kết quả, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa được thực hiện tốt; Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được quan tâm triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả; Lĩnh vực môi trường tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Cơ bản các xã, thị trấn có tổ thu gom rác thải và xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác; Công tác ứng dụng tiến bộ Khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nghiệp và trong cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả…

Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì thảo luận

Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì thảo luận đánh giá hoạt động công tác Khoa giáo, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 6 đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo tham gia phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều ghi nhận những kết quả đạt được, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và chỉ rõ giải pháp khắc phục. Các đồng chí đều nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện công tác Khoa giáo năm 2018.

Đồng chí Hoàng Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên - Phó Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định phân tích vị trí, vai trò quan trọng của công tác Khoa giáo. Đồng chí đánh giá những mặt thuận lợi và những mặt khó khăn của công tác khoa giáo cấp huyện trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí biểu dương công tác Khoa giáo của huyện Nam Trực, trong thời gian qua đã tích cực, kịp thời tham mưu cấp ủy huyện triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực Khoa giáo. Đồng chí khẳng định công tác Khoa giáo của huyện Nam Trực là đơn vị đứng thứ nhất so với 10 huyện, thành phố. Chỉ đạo công tác Khoa giáo trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo, phát huy những kết quả đạt được hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2018.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt cho cấp ủy huyện đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí ghi nhận, biểu dương toàn ngành Khoa giáo đã có nhiều cố gắng, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện. Năm 2017, Huyện được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, đây là kết quả và sự lỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác Khoa giáo. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới các ngành trong khối Khoa giáo cần tăng cường công tác phối hợp tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Khoa giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát điều chỉnh lại quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo cho phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay. Duy trì tốt chế độ giao ban, chế độ báo cáo. Định kỳ, sơ, tổng kết báo cáo kết quả với Ban Thường vụ huyện ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo quy định

 Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo năm 2018 các ngành trong khối Khoa giáo tăng cường tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo, nhất là thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, về công tác môi trường…; Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối Khoa giáo. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, xác định đây là nhiệm vụ chung của các đơn vị để công tác Khoa giáo đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Chỉ thị, Nghị quyết thuộc lĩnh Khoa giáo; Duy trì nề nếp chế độ báo cáo theo quy định; tổ chức sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết về lĩnh vực Khoa giáo theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Thường trực huyện ủy./.

                                   Nguyễn Xuân Nghị - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy