Huyện ủy - HĐND - UBND
Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

      Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai  phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

        Ngày 24/1/2018, Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai  phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Anh Cương - TVHU - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Văn Thuận - Phó Chủ tịch hội nông dân huyện đã đọc báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  Năm 2017,  dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở bám sát nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp cho nông dân nắm vững kiến thức, kỹ thuật áp dụng vào trong sản xuất. Đồng thời các cấp Hội đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.  Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện kết luận số 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020”; Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 29/4/2016 của BCH Đảng bộ huyện về “ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. Các cấp hội đã phối hợp với MTTQ, các ban, nghành đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ , hội viên Hội nông dân, đóng góp công sức tiền của xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, các công trình phúc lợi của địa phương. Vận động 100% hộ nông dân chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt. Các cấp hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tập trung vào các xã phấn đấu về đích năm 2017.  Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Các cấp Hội từ huyện tới cơ sở tuyên truyền vận động hội viên nông dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nghị quyết số 12 của BCH đảng bộ huyện về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn”. 100% cơ sở, chi hội vận động hội viên nông dân thực hiện việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng, vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch; một số đơn vị làm tốt như: Nam Mỹ, Nam Dương, Nam Tiến, Nam Thanh, Nam Thái, Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Thắng, Đồng Sơn.

        Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017,  năm 2018 là năm diễn ra Đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu , đó là: Kết nạp 450 hội viên mới, 100% hội viên kết nạp được phát thẻ, phấn đấu 85%  trở lên số cơ sở và chi Hội đạt vững mạnh và khá. 100% cơ sở, chi Hội tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị Nghị quyết của Đảng và nhà nước, Hội cấp trên. 100% cơ sở có báo Hội; 100% chi hội có bản tin nông dân Nam Định phục vụ cho sinh hoạt;100% cơ sở, chi hội triển khai và 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, hàng năm có trên 80% số hộ gia đình Hội nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.100% gia đình cán bộ từ chi hội trưởng trở lên mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Phấn đấu có trên 25% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, theo tiêu chí mới. 100% cơ sở, chi hội vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% cơ sở, chi hội làm tốt công tác bảo vệ  môi trường nông thôn; vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sử lý rơm rạ sau thu hoạch. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 25.000 lượt người. Phối hợp dạy nghề cho 100 lao động nông thôn.  Tăng trưởng và quản lý tốt nguồn vốn quỹ Hội, quỹ Hỗ trợ nông dân 100% cơ sở, chi hội có quỹ bình quân đạt 60 nghìn đồng/hội viên.  60% trở lên số chi Hội không có người sinh con thứ 3, 100% cơ sở , chi hội đăng ký và thực hiện tốt nội dung 8 không về ATGT. 100% cơ sở chỉ đạo tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý tốt và thanh toán gốc, lãi với tổ chức tín dụng khi đến hạn, không có nợ quá hạn phát sinh.

 

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội nông dân huyện nhà đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2017 và phương hướng cần khắc phục trong năm 2018, đó là: Cần cụ thể hóa các nghị quyết của TW, của tỉnh, của huyện để thực hiện; tổ chức thành công đại hội nông dân các cấp nhiệm kì 2018-2023 theo đúng kế hoạch, đúng điều lệ hội. Phát động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tập trung vào 4 xã, thị trấn về đích nông thôn mới trong năm 2018. Các xã đã về đích nông thôn mới tập trung xây dựng nông thôn mới bền vững. Trong đó tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động hội viên tham gia mua BHYT. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở. Cùng với các đoàn thể chính trị khác giúp các khu dân cư đăng kí đăng kí đạt tiêu chuẩn  khu dân cư văn hóa nông thôn mới năm 2018 về đích khu dân cư văn hóa nông thôn mới năm 2018.

     

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện trao giấy khen cho các tập thể 

        Với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ hội viên, tại hội nghị đã có 5 đồng chí  được tặng kỉ niệm chương vì giai cấp nông dân; có 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2016- 2017 được tặng bằng khen của TW Hội nông dân; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng bằng khen của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh; 13 tập thể và 9 cá nhân được tặng giấy khen của Ban chấp hành Hội nông dân huyện./.                  

                                     Thu Hiền - Đài Phát thanh huyện