Huyện ủy - HĐND - UBND
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018

 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ  năm 2018.    

          Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng đảng của Huyện uỷ, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ  năm 2018.

          Về dự có đồng chí thượng tá Ngô Quốc  Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo đại diện một số ban, ngành của huyện, Ban giám đốc Trung tâm, giảng viên, chuyên viên, giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và gần 90 học viên là đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 ở 20 Đảng bộ xã, thị trấn trong huyện đã về dự đông đủ. 

Đ/C Phạm Văn Hưởng - PGĐ TT Bồi dưỡng Chính trị  huyện đọc Quyết định của Huyện ủy mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018

          Tại lễ khai giảng đồng chí Phạm Văn Hưởng - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị  huyện đã đọc Quyết định của Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

 

Đ/c Đinh Minh Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu khai mạc lớp học 

         Cũng tại buổi lễ, đồng chí  Đinh Minh Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu khai mạc lớp học, nêu rõ mục đích ý nghĩa của lớp học cần đạt được trong thời gian học tập. Lớp học dự kiến  học tập trong thời gian 7 ngày. Các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 5 bài học cơ bản do Ban tuyên giáo TW biên soạn. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp cho học viên nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản việt Nam và 1 chuyên đề lịch sử đảng bộ huyện Nam Trực. Cũng trong thời gian học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, các học viên sẽ còn được đi thăm quan nhà Bảo tàng quân sự tỉnh.

 

Đồng chí Ngô Quốc  Hưng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học 

        Tại lễ khai giảng đồng chí thượng tá Ngô Quốc  Hưng - Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát biểu giao nhiệm vụ  đối với ban quản lý lớp và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện bố trí đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để lớp học được học tập theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện để các học viên ở xa được nghỉ trưa tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, quản lý chặt chẽ sĩ số lớp học, không để tình trạng nghỉ học không có lý do và bỏ học giữa giờ. Đối với các  học viên phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, có kế hoạch và thời gian để tham gia đầy đủ các buổi học.

            Sau lễ khai giảng, các học viên đã được học bài học đầu tiên; kết thúc lớp học, các học viên được kiểm tra kiến thức đã học và được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết đảng ./.                                    

                                     Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện