Huyện ủy - HĐND - UBND
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện

 Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện 

Ngày 01/3/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, Lãnh đạo các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Theo kế hoạch giám sát năm 2018, Thường trực HĐND huyện sẽ giám sát 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 giám sát việc phân bổ nguồn vốn của xã thị trấn theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2018; đối tượng giám sát là các xã đã về đích nông thôn mới và Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện; thời gian giám sát từ ngày 21/3/2018 đến 30/3/2018. Chuyên đề 2 giám sát việc quản lý thu chi  ngân sách nhà nước cấp xã; thời gian giám sát dự kiến tháng 4, tháng 5/2018. Chuyên đề 3 giám sát việc xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn; thời gian giám sát dự kiến tháng 9, tháng 10/2018.

Ban kinh tế xã hội giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang quản lý nghĩa trang nhân dân tại xã, thị trấn; thời gian giám sát dự kiến tháng 4/2018. Ban Pháp chế giám sát việc ban hành văn bản cấp xã, thị trấn; thời gian dự kiến tháng 4/2018. Tổ HĐND huyện giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; thời gian dự kiến tháng 11/2018.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch HĐND huyện thông qua một số nội dung công việc đã được thống nhất trong thường trực đang triển khai thực hiện và việc phân bổ vốn cho xã còn gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đã giao Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện sớm hoàn thiện kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc dự kiến phân bổ vốn đầu tư của cấp xã theo Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018; triển khai thực hiện giám sát theo đúng quy định và kế hoạch đảm bảo cuộc giám sát đạt được chất lượng cao./.

           Trần Phương Thảo - Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện