Huyện ủy - HĐND - UBND
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

 Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018  

Ngày 02/3/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới của huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng đầy đủ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Phúc - Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lưu - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo trình bày dự kiến thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác. Mỗi đồng chí phụ trách theo từng xã, thị trấn có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới ở cơ sở. Nội dung thảo luận, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc đã tham gia ý kiến về những vấn đề cụ thể trong triển khai xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại các xã, thị trấn trong năm 2018. Đồng thời bàn sâu, góp ý các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác.

 

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo

 

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2 ở các địa phương bền vững, có chất lượng, thổi luồng gió mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt đến đời sống các khu dân cư và từng người dân. Ban Chỉ đạo cần có sự lựa chọn đối tượng Khu dân cư cho phù hợp để đời sống văn hóa thuần nhất, gắn bó thôn, xóm theo quyết định của UBND tỉnh, thôn làng truyền thống. Xác định rõ mục tiêu 03 nội dung cốt lõi cần thực hiện: Xây dựng đời sống văn hóa trong việc tang; đẩy mạnh ý thức, văn hóa của người dân trong việc vệ sinh môi trường; chỉnh trang khu dân cư cho phù hợp. Ban Chỉ đạo có cơ chế cụ thể để khuyến khích, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới tại địa phương. Ban Chỉ đạo thường xuyên củng cố, thay đổi phương thức tổ chức hoạt động cho linh hoạt; mỗi năm lấy một nội dung thực hiện then chốt làm bước đột phá, từ đó, từng bước hoàn thiện Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới cả về đời sống vật chất và đời sống tinh thần.

 

 

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực phát biểu kết luận Hội nghị

   Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng thời yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng đồng chí thành viên, bám sát 03 nội dung cốt lõi xây dựng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới; Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra thực tế từng xã, thị trấn theo danh sách đăng kí khu dân cư văn hóa Nông thôn mới năm 2018; Triển khai kế hoạch kiểm tra 02 Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới làm điểm năm 2017 trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, ý thức của người dân. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ phân công để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới năm 2018 lên tầm cao mới./.

 Hoàng Thị Thu Hiền - Văn phòng Huyện ủy