TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (277)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (45)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (471)
Công văn (988)
Thông báo (173)
Chương trình (8)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (204)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
76/CV-HĐND24/04/2017 Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 2
843/QĐ-UBND25/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: VV bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2016 1
422/SNV-CCHC25/4/2017 Công văn của Sở Nội vụ: Báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC của BCĐ CCHC của Chính phủ 5
15/KH-BCĐ25/4/2017 Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 0
14/CTR-BCĐ21/4/2017 Chương trình của BCĐ Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh: Kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 0
268/TB-UBND20/4/2017 Thông báo của Thành phố Nam Định: V/v triển khai thi công xây dựng Công trình:Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định(đoạn nối từ Tỉnh lộ 490c đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong) 9
395-CV/HU25/4/2017 Công văn của huyện uỷ v/v treo Quốc kỳ 63
172/UBND-VP25/4/2017 Công văn của UBND huyện v/v đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp 30/4-1/5 32
176/UBND-VP15/4/2017 Công văn của UBND huyện v/v danh sách lãnh đạo UBND huyện trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017 86
175/UBND-VP25/4/2017 Công văn của UBND huyện v/v lịch kiểm tra hiện trạng, xác định nguồn gốc sử dụng đất, điều tra khảo sát giá đất các vị trí đấu giá đất các vị trí đấu giá đất ở theo KH 2017 37
174/UBND-VP25/4/2017 Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị tập huấn ngày 28/4/2017 và hội nghị chiều ngày 27/4/2017 79
1842/CT-THNVDT19/04/2017 Công văn của Cục Thuế Nam Định: Quản lý thuế trong hoạt động xây dựng vãng lai nôi tỉnh 12
291/SXD-QH20/04/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định tháng 4/2017 8
263/SNN-CCTL18/04/2017 Công văn của Sở Nông nghiệp &PTNN: Lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi 9
192/CTKNĐ-NN19/04/2017 Công văn của Cục Thống kê Nam Định: Chính thức giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta(ha) đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2016 2
159/UBND-VP8 21/04/2017 Công văn của UBND tỉnh: Hướng dẫn triển khai theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 1
37/KH-UBND20/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 4
38/KH-UBND20/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 1
288/UBND-VP319/4/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01//2017 của Chính phủ 6
92/UBND-VP619/4/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh 24
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm