TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Chính sách Xã hội
Nhập nội dung
Không có kết quả nào thỏa mãn từ khóa I. Những vấn đề về đối tượng hưởng chính sách
II. Những vấn đề về thực hiện chế độ chính sách
III. Chính sách mới
Số/KHNgày BHVăn bản
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
172/2016/NĐ-CP 27/12/2016Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
1577/BHXH-QTL20/12/2016 Công văn của Bảo hiểm xã hội tỉnh v/v thông báo mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/01/2016
1769/SLĐTBXH-BTXH 02/12/2016 Công văn của Sở Lao động Thương binh xã hội v/v thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngư, diêm nghiệp có mức sống TB và các đối tượng BTXH tại cộng đồng
1763/SLĐTBXH-LĐTL 01/12/2016 Công văn của Sở Lao động TB&XH v/v triển khai thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP
528/UBND-VP8 11/11/2016 Công văn của UBND tỉnh v/v Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
12/HD-SLĐTBXH 03/11/2016Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ
19/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Thông tư của Bộ Lao động Thương Binh XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
130/2016/TT-BQP 10/09/2016 Thông tư của Bộ Quốc phòng: hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
17/2016/TT-BLĐTBXH28/06/2016Thông tư của Bộ Lao động TB-XH: hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
1383/SLĐTBXH-NCC26/9/2016Công văn của Sở Lao động TB&XH v/v thực hiện giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo một số văn bản mới
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động TBXH: Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, di dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chến và con đẻ của họ
419/UBND-VP301/9/2016Công văn của UBND tỉnh v/v tham gia BHXH bắt buộc với cán bộ không chuyên trách cấp xã
23/2016/TT-BLĐTBXH15/07/2016 Thông tư của Bộ Lao động TBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
95/2016/TT-BQP28/06/2016tư Thông tư của Bộ Quốc Phòng: hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.
13/2016/TT-BLĐTBXH16/06/2016Thông tư của Bộ Lao động TB&XH: ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
07/2016/TT-BLĐTBXH15/05/2016Thông tư của Bộ Lao động TB&XH: quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
29/2016/QĐ-TTg05/07/2016Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
123
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332783
Đang online: 45