TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Xây dựng nông thôn mới
1. Tổng hợp tình hình chung
Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
Các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 7 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/7/2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/5/2015)
Tổng hợp kết quả hộ nghèo năm 2014

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
447/QĐ-UBND01/03/2018Quyết định của UBND tỉnh: Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
315-QĐ/HU27/2/2018Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới
436-TB/HU22/01/2018Thông báo kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về công tác đầu tư các dự án trọng điểm nông thôn mới cấp huyện, xã
434-TB/HU17/1/2018Thông báo của Huyện uỷ Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Tân Thịnh, Điền Xá, Nghĩa An và Thị trấn Nam Giang
27/UBND-PNN&PTNT16/01/2018Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2017
29/UBND-PTNMT16/1/2018Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, ra quân bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí 17 đạt chuẩn Nông thôn mới
03/ĐA-UBND20/12/2018Đề án Xây dựng Khu dân cư Văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
01/BCĐ09/1/2018Công văn của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện v/v chuẩn bị thẩm định các tiêu chí của 7 xã về địch Nông thôn mới năm 2017
10/NQ-HĐND15/12/2017Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
13-NQ/HU12/12/2017Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới)
559-CV/HU07/12/2017Công văn của Huyện uỷ v/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017
18/TB-BCĐ30/11/2017Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tại buổi làm việc với BCĐ, các đồng chí tổ hồ sơ của 7 xã đăng ký về đích NTM năm 2017
1886/QĐ-TTg24/11/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1760/QĐ-TTg10/11/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
15/CV-VPĐP31/10/2017Công văn của Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện v/v tăng cường chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ xây dựng NTM năm 2017
14/TB-BCĐ19/10/2017Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về Hội nghị tập huấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã dự kiến về đích năm 2017
13/TB-BCĐ18/10/2017Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017
917/SXD-QH19/09/2017Công văn của Sở xây dựng: Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
376/TB-UBND22/69/2017Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo báo tiến độ đo đạc các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và tiến độ đo xử lý theo hướng hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên MT tại xã Hồng Quang và Nam Mỹ
358-TB/HU08/9/2017Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới
1 2 3 4 5 6 7
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3438762
Đang online: 75