TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Xây dựng nông thôn mới
1. Tổng hợp tình hình chung
Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
Các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 7 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/7/2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/5/2015)
Tổng hợp kết quả hộ nghèo năm 2014

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
713/QĐ-UBND11/04/2017Quyết định của UBND tỉnh Mức phụ cấp chức vụ và mức hỗ trợ công tác đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định
377/SLĐTBXH-BTXH31/03/2017Công văn của Sở lao động Thương binh xã hội: Thực hiện Tiêu chí số 11-Bộ Tiêu chí QG xây dựng Nông thôn mới
657/QĐ-UBND07/04/2017Quyết định của UBND tỉnh: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
668/HD-STNMT4/4/2017Hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
281-TB/HU7/4/2017Thông báo của Huyện ủy Nam trực Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Nghĩa An, Nam Toàn và thị trấn Nam Giang
394/QĐ-UBND28/2/2017Quyết định của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
357/QĐ-UBND22/2/2017Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt danh sách công chức kiêm nhiệm thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
266-TB/HU13/2/2017Thông báo của Huyện ủy Phân công một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác xây dựng huyện, xã Nông thôn mới
16/UBND-PNN&PTNT11/01/2017Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo thẩm định các xã đạt chuẩn Nông thôn mới
35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016Thông tư của Bộ NNPTNT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
09/BCĐ29/12/2016Công văn của BCĐ Xây dựng Nông thôn mới huyện v/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ xây dựng cơ bản đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016
1086/TB-UBND30/12/2016Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nam Thanh về công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2016
576/UBND-VP23/12/2016Công văn của UBND huyện v/v hoàn thiện và thu, nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
732/STTTT-BCVT16/12/2016Công văn của Sở Thông tin truyền thông v/v hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình thẩm định tiêu chí ngành thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8) về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016
2984/QĐ-UBND19/12/2016Quyết định của UBND tỉnh Nam Định v/v phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Nam Thái, huyện Nam Trực
1078/TB-UBND8/12/2016Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với tổ công tác giúp 6 xã lập và hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
1106/SXD-QH08/12/2016Công văn của Sở Xây dựng v/v cung cấp hồ sơ xây dựng nông thôn mới các xã
949/HD-SNN07/12/2016Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ chứng minh mức đạt Tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2016: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi) và Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất)
816/UBND-VP301/12/2016Công văn của UBND tỉnh v/v phân công thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
914/HD-SNN30/11/2016Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016
1 2 3 4 5
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2288777
Đang online: 99