TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Xây dựng nông thôn mới
1. Tổng hợp tình hình chung
Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
Các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 7 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/7/2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
Tổng hợp kết quả xây dựng chuẩn quốc gia về y tế (tính đến 31/5/2015)
Tổng hợp kết quả hộ nghèo năm 2014

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
1760/QĐ-TTg10/11/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
15/CV-VPĐP31/10/2017Công văn của Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện v/v tăng cường chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ xây dựng NTM năm 2017
14/TB-BCĐ19/10/2017Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về Hội nghị tập huấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã dự kiến về đích năm 2017
13/TB-BCĐ18/10/2017Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017
917/SXD-QH19/09/2017Công văn của Sở xây dựng: Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
376/TB-UBND22/69/2017Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo báo tiến độ đo đạc các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và tiến độ đo xử lý theo hướng hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên MT tại xã Hồng Quang và Nam Mỹ
358-TB/HU08/9/2017Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới
261-QĐ/HU14/9/2017Quyết định của Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới
24-KH/MTTQ-BTT9/9/2017Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã
10-NQ/HU8/9/2017Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới)
537/UBND-PNN&PTNT12/9/2017Công văn của UBND huyện v/v điều tra, thống kê số hộ trên địa bàn làm căn cứ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới
10/TB-BCĐ 25/8/2017Thông báo Kết luận của BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện tại buổi làm việc với các đồng chí phụ trách xã, thị trấn về đích NTM năm 2017-2018
01/TB-VPĐP26/8/2017Thông báo Kết luận của Văn phòng Điều phối NTM huyện tại buổi làm việc với các đồng chí tổ chức công tác hướng dẫn các xã lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017
54/KH-UBND14/8/2017Kế hoạch của UBND huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
340-TB/HU15/8/2017thông báo Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
148/TB-UBND02/8/2017Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Tân Thịnh về việc xây dựng lò đốt rác theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
01/ĐA-UBND10/7/2017Đề án của UBND huyện xây dựng huyện Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
03/NQ-HĐND20/7/2017Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2018
407/UBND-PNN&PTNT26/7/2017Công văn của UBND huyện v/v xây dựng kế hoạch thực hiện Nông thôn mới cấp huyện; kiểm tra tiến độ xây dựng NTM các xã, thị trấn về đích NTM năm 2017-2018
510/HD-NN12/7/2017Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp v/v hướng dẫn đánh giá và căn cứ chứng minh mức đạt 19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
1 2 3 4 5 6 7
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3056533
Đang online: 100