TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (tính đến 31 tháng 5 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

STT

Xã, thị trấn

Số thôn, làng cổ

Số thôn, xóm theo QĐ của UBND tỉnh

NVH xã

NVH thôn xóm

Khu thể thao

KDC văn hóa

 

Số NVH

Số xóm có NVH

 Xã

thôn, xóm

Số lượng

%

 
 

1

Xã Nam Mỹ

2

8

*

6

7

*

2

6

75.0

 

2

Xã Điền Xá

7

33

*

14

14

*

3

22

66.7

 

3

Xã Tân Thịnh

8

29

*

12

24

 

5

14

48.3

 

4

Xã Nam Thắng

2

16

*

3

3

 

2

5

31.3

 

5

Xã Nghĩa An

5

24

*

12

12

*

2

10

41.7

 

6

Xã Nam Toàn

3

9

*

4

4

*

1

3

33.3

 

7

Xã Nam Cường

4

12

 

3

3

 

1

5

41.7

 

8

Xã Hồng Quang

12

29

*

10

10

*

2

10

34.5

 

9

TT Nam Giang

7

17

*

1

1

 

4

4

23.5

 

10

Xã Nam Hùng

5

18

 

9

11

*

3

13

72.2

 

11

Xã Nam Hồng

3

21

*

15

18

*

3

16

76.2

 

12

Xã Nam Hoa

4

17

*

6

8

*

4

8

47.1

 

13

Xã Nam Dương

7

14

 

13

13

*

3

7

50.0

 

14

Xã Bình Minh

10

17

 

10

10

*

0

9

52.9

 

15

Xã Đồng Sơn

11

22

 

11

15

*

8

9

40.9

 

16

Xã Nam Thái

19

20

*

16

17

*

1

17

85.0

 

17

Xã Nam Tiến

7

27

 

7

24

 

3

22

81.5

 

18

Xã Nam Hải

14

21

 

4

5

*

0

8

38.1

 

19

Xã Nam Lợi

14

20

 

5

5

 

3

11

55.0

 

20

Xã Nam Thanh

12

23

 

19

21

 

0

16

69.6

 

Tổng cộng

156

397

11

180

225

13

50

215

54.2

 
1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
03/CĐ-UBND21/7/2017Công điện của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
807/SKH&ĐT-THQH18/7/2017Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018
112/TB-UBND20/7/2017Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa Bão số 2 đến sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2017
635/SXD-CCGĐXD20/7/2017Công văn của Sở Xây dựng: Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
347/UBND-VP819/07/2017Công văn của UBND tỉnh Nam Định v/v triển khai mô hình phong trào "khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự"
29/TB-VPUBND18/07/2017Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Nam Định
30/TB-VPUBND19/07/2017Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kinh doanh tỉnh Nam Định
69/KH-UBND18/07/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2017
350/STTTT-BCVT17/07/2017Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của VNPT Nam Định
576/UBND-VP313/07/2017Công văn của UBND tỉnh: Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành
577/UBND-VP314/07/2017Công văn của UBND tỉnh: Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố
3459/QĐ-UBND20/7/2017Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017
379/UBND-PCT19/7/2017Công văn của UBND huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá chất lỏng LPG trên địa bàn huyện
46/KH-UBND19/7/2017Kế hoạch của UBND huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương
83/2017/NĐ-CP17/07/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
80/2017/NĐ-CP17/07/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
78/2017/NĐ-CP03/07/2017Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
378/UBND-PNN&PTNT18/7/2017Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục do mưa lớn
145/TB-UBND18/7/2017Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, cơ quan và một số xã về di chuyển công trình điện, viễn thông và nước sạch phục vụ thi công các tuyến đường nhánh TL487, TL488, đường Lramp
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2640364
Đang online: 174