TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

Ghi chú: "Đ" là đạt, "C" là chưa đạt

 

STT

Đơn vị

Trường

Ghi chú

 

Mầm non

Tiểu học

THCS

 
 

1

Nam Mỹ

Đ

Đ

Đ

 

 

2

Điền Xá

 

 

C

Trường THCS Nam Điền, THCS Nam Xá đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Điền Xá. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Điền Xá đạt chuẩn quốc gia

 

2.1

Nam Điền

Đ

Đ

 

2.2

Nam Xá

Đ

Đ

 

3

Tân Thịnh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Tân và THCS Nam Thịnh thành THCS Tân Thịnh

 

3.1

Nam Tân

C

Đ

C

 

3.2

Nam Thịnh

C

Đ

C

 

4

Nam Thắng

C

Đ

Đ

 

 

5

Nghĩa An

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Nghĩa và THCS Nam An thành THCS Nghĩa An

 

5.1

Nam Nghĩa

Đ

Đ

C

 

5.2

Nam An

Đ

Đ

C

 

6

Nam Toàn

Đ

Đ

C

 

 

7

Nam Cường

C

Đ

C

 

 

8

Hồng Quang

 

 

C

Trường THCS Nam Quang, THCS Nam Chấn đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Hồng Quang. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Hồng Quang đạt chuẩn quốc gia

 

8.1

Nam Quang

C

Đ

 

8.2

Nam Chấn

C

Đ

 

9

Nam Giang

 

 

 

 

 

9.1

Nam Giang

C

Đ

C

 

9.2

Nam Đào

C

Đ

Đ

 

10

Nam Hùng

Đ

Đ

Đ

 

 

11

Nam Hồng

 

 

Đ

 

 

11.1

Nam Hồng

Đ

Đ

 

11.2

Nam Trung

Đ

Đ

 

12

Nam Hoa

C

Đ

Đ

 

 

13

Nam Dương

C

Đ

C

 

 

14

Bình Minh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Bình và THCS Nam Minh thành THCS Bình Minh

 

14.1

Nam Bình

C

Đ

C

 

14.2

Nam Minh

C

Đ

C

 

15

Đồng Sơn

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Thành, THCS Nam Thượng và THCS Nam Đồng thành THCS Đồng Sơn

 

15.1

Nam Thượng

C

Đ

Đ

 

15.2

Nam Thành

Đ

Đ

Đ

 

15.3

Nam Đồng

Đ

Đ

C

 

16

Nam Thái

 

 

Đ

 

 

16.1

Nam Thái

Đ

Đ

 

16.2

Nam Phúc

Đ

Đ

 

17

Nam Tiến

 

 

Đ

 

 

17.1

Nam Tiến

C

Đ

 

17.2

Nam Sơn

C

Đ

 

18

Nam Hải

C

Đ

Đ

 

 

19

Nam Lợi

 

 

Đ

 

 

19.1

Nam Quan

Đ

Đ

 

19.2

Nam Lợi

C

Đ

 

20

Nam Thanh

 

 

C

Trường THCS Nam Ninh đã đạt chuẩn Quốc gia, THCS Nam Long chưa đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Nam Thanh. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Nam Thanh đạt chuẩn quốc gia

 

20.1

Nam Ninh

C

Đ

 

20.2

Nam Long

Đ

Đ

 

Tổng cộng

15

33

12

 

 
1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
257/UBND-PNV29/5/2017Công văn của UBND huyện v/v thi ngạch viên chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
33-KH/HU25/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
33/KH-UBND26/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017
01/HD-STP23/05/2017Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
312/SCT-KHTH22/05/2017Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
51/KH-UBND24/05/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
1112/QĐ-UBND23/05/2017Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017
375/SNN-TTBVTV22/05/2017Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017
515/SNV-TCBC23/05/2017Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
230/STTTT-BCVT17/05/2017Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định
62/2017/NĐ-CP16/05/2017Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
678/QĐ-TTg19/05/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
2861/QĐ-UBND24/5/2017Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
02-TB/BGS23/5/2017Thông báo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực lịch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
03/KH-HĐND24/5/2017Kế hoạch của HĐND huyện Tập huấn chuyên môn cho TT HĐND các xã, thị trấn
496/KH-SNV18/05/2017Kế hoạch của Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định
404/UBND-VP322/05/2017Công văn của UBND tỉnh: Quản lý quy hoạch khi cấp phép đầu tư
3902-CV/VPTW12/5/2017Công văn của Văn phòng Trung ương đảng v/v gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 5 khoá XII
56/2017/NĐ-CP09/05/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
54/2017/NĐ-CP08/05/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2423615
Đang online: 58