TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

Ghi chú: "Đ" là đạt, "C" là chưa đạt

 

STT

Đơn vị

Trường

Ghi chú

 

Mầm non

Tiểu học

THCS

 
 

1

Nam Mỹ

Đ

Đ

Đ

 

 

2

Điền Xá

 

 

C

Trường THCS Nam Điền, THCS Nam Xá đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Điền Xá. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Điền Xá đạt chuẩn quốc gia

 

2.1

Nam Điền

Đ

Đ

 

2.2

Nam Xá

Đ

Đ

 

3

Tân Thịnh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Tân và THCS Nam Thịnh thành THCS Tân Thịnh

 

3.1

Nam Tân

C

Đ

C

 

3.2

Nam Thịnh

C

Đ

C

 

4

Nam Thắng

C

Đ

Đ

 

 

5

Nghĩa An

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Nghĩa và THCS Nam An thành THCS Nghĩa An

 

5.1

Nam Nghĩa

Đ

Đ

C

 

5.2

Nam An

Đ

Đ

C

 

6

Nam Toàn

Đ

Đ

C

 

 

7

Nam Cường

C

Đ

C

 

 

8

Hồng Quang

 

 

C

Trường THCS Nam Quang, THCS Nam Chấn đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Hồng Quang. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Hồng Quang đạt chuẩn quốc gia

 

8.1

Nam Quang

C

Đ

 

8.2

Nam Chấn

C

Đ

 

9

Nam Giang

 

 

 

 

 

9.1

Nam Giang

C

Đ

C

 

9.2

Nam Đào

C

Đ

Đ

 

10

Nam Hùng

Đ

Đ

Đ

 

 

11

Nam Hồng

 

 

Đ

 

 

11.1

Nam Hồng

Đ

Đ

 

11.2

Nam Trung

Đ

Đ

 

12

Nam Hoa

C

Đ

Đ

 

 

13

Nam Dương

C

Đ

C

 

 

14

Bình Minh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Bình và THCS Nam Minh thành THCS Bình Minh

 

14.1

Nam Bình

C

Đ

C

 

14.2

Nam Minh

C

Đ

C

 

15

Đồng Sơn

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Thành, THCS Nam Thượng và THCS Nam Đồng thành THCS Đồng Sơn

 

15.1

Nam Thượng

C

Đ

Đ

 

15.2

Nam Thành

Đ

Đ

Đ

 

15.3

Nam Đồng

Đ

Đ

C

 

16

Nam Thái

 

 

Đ

 

 

16.1

Nam Thái

Đ

Đ

 

16.2

Nam Phúc

Đ

Đ

 

17

Nam Tiến

 

 

Đ

 

 

17.1

Nam Tiến

C

Đ

 

17.2

Nam Sơn

C

Đ

 

18

Nam Hải

C

Đ

Đ

 

 

19

Nam Lợi

 

 

Đ

 

 

19.1

Nam Quan

Đ

Đ

 

19.2

Nam Lợi

C

Đ

 

20

Nam Thanh

 

 

C

Trường THCS Nam Ninh đã đạt chuẩn Quốc gia, THCS Nam Long chưa đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Nam Thanh. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Nam Thanh đạt chuẩn quốc gia

 

20.1

Nam Ninh

C

Đ

 

20.2

Nam Long

Đ

Đ

 

Tổng cộng

15

33

12

 

 
1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
412/TB-UBND20/11/2017Thông báo Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân 2018, Phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2017-2018
682/UBND-VP08/11/2017Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
11/QĐ-HĐND22/11/2017Quyết định của HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
08/2017/TT-BNV27/10/2017Thông tư của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
102/2017/TT-BTC01/11/2017Thông tư của Bộ tài chính: hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
46/2017/TT-BTNMT01/11/2017Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
06/VBHN-BQP28/10/2017Hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
545-CV/HU20/11/2017Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Thường vụ Huyện uỷ
415-TB/HU17/11/2017Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND UBND huyện ngày 17/11/2017
184/TB-UBND16/11/2017Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan- PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về thực hiện dự án nước sạch liên xã Trung Đông, huyện Trực Ninh và xã Nam Thanh, huyện Nam Trực
621/UBND-VP817/11/2017Công văn của UBND tỉnh: V/v phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2017
02/HD-UBND25/11/2017Hướng dẫn của UBND huyện Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 Phát động phong trào thi đua năm 2018
721/UBND-VP20/11/2017Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc nộp tiền thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn 1 (lần 2)
722/UBND-PTNMT20/11/2017Công văn của UBND huyện v/v thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
107/KH-UBND15/11/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020
32/2017/QĐ-UBND14/11/2017Quyết định của UBND tỉnh: Bãi bỏ quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
715/UBND-PCT 16/11/2017Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục giải toả và thực hiện quản lý hành lang an toàn giao thông
716/UBND-BCHQS16/11/2017Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2018
66/KH-UBND16/11/2017Kế hoạch của UBND huyện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018
779/QĐ-UBND16/11/2017Quyết định của UBND huyện Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nam Trực năm 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3062714
Đang online: 67