TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

Ghi chú: "Đ" là đạt, "C" là chưa đạt

 

STT

Đơn vị

Trường

Ghi chú

 

Mầm non

Tiểu học

THCS

 
 

1

Nam Mỹ

Đ

Đ

Đ

 

 

2

Điền Xá

 

 

C

Trường THCS Nam Điền, THCS Nam Xá đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Điền Xá. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Điền Xá đạt chuẩn quốc gia

 

2.1

Nam Điền

Đ

Đ

 

2.2

Nam Xá

Đ

Đ

 

3

Tân Thịnh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Tân và THCS Nam Thịnh thành THCS Tân Thịnh

 

3.1

Nam Tân

C

Đ

C

 

3.2

Nam Thịnh

C

Đ

C

 

4

Nam Thắng

C

Đ

Đ

 

 

5

Nghĩa An

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Nghĩa và THCS Nam An thành THCS Nghĩa An

 

5.1

Nam Nghĩa

Đ

Đ

C

 

5.2

Nam An

Đ

Đ

C

 

6

Nam Toàn

Đ

Đ

C

 

 

7

Nam Cường

C

Đ

C

 

 

8

Hồng Quang

 

 

C

Trường THCS Nam Quang, THCS Nam Chấn đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Hồng Quang. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Hồng Quang đạt chuẩn quốc gia

 

8.1

Nam Quang

C

Đ

 

8.2

Nam Chấn

C

Đ

 

9

Nam Giang

 

 

 

 

 

9.1

Nam Giang

C

Đ

C

 

9.2

Nam Đào

C

Đ

Đ

 

10

Nam Hùng

Đ

Đ

Đ

 

 

11

Nam Hồng

 

 

Đ

 

 

11.1

Nam Hồng

Đ

Đ

 

11.2

Nam Trung

Đ

Đ

 

12

Nam Hoa

C

Đ

Đ

 

 

13

Nam Dương

C

Đ

C

 

 

14

Bình Minh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Bình và THCS Nam Minh thành THCS Bình Minh

 

14.1

Nam Bình

C

Đ

C

 

14.2

Nam Minh

C

Đ

C

 

15

Đồng Sơn

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Thành, THCS Nam Thượng và THCS Nam Đồng thành THCS Đồng Sơn

 

15.1

Nam Thượng

C

Đ

Đ

 

15.2

Nam Thành

Đ

Đ

Đ

 

15.3

Nam Đồng

Đ

Đ

C

 

16

Nam Thái

 

 

Đ

 

 

16.1

Nam Thái

Đ

Đ

 

16.2

Nam Phúc

Đ

Đ

 

17

Nam Tiến

 

 

Đ

 

 

17.1

Nam Tiến

C

Đ

 

17.2

Nam Sơn

C

Đ

 

18

Nam Hải

C

Đ

Đ

 

 

19

Nam Lợi

 

 

Đ

 

 

19.1

Nam Quan

Đ

Đ

 

19.2

Nam Lợi

C

Đ

 

20

Nam Thanh

 

 

C

Trường THCS Nam Ninh đã đạt chuẩn Quốc gia, THCS Nam Long chưa đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Nam Thanh. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Nam Thanh đạt chuẩn quốc gia

 

20.1

Nam Ninh

C

Đ

 

20.2

Nam Long

Đ

Đ

 

Tổng cộng

15

33

12

 

 
1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
44/2017/NĐ-CP14/04/2017Nghị định số của Chính phủ :Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
43/2017/NĐ-CP14/04/2017Nghị định số của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa
389-CV/HU24/4/2017Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v triển khai lắp đặt điện thoại cố định
26/KH-UBND21/4/2017Kế hoạch chi tiết của UBND huyện giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017
41/2017/NĐ-CP05/04/2017Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
40/2017/NĐ-CP05/04/2017Nghị định của Chính phủ: Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
207/UBND-VP517/04/2017Công văn của UBND tỉnh: Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
60/TB-UBND14/04/2017Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 của UBND tỉnh
09/QĐ-KTNS14/04/2017Quyết định của HĐND tỉnh: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề " Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp,cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
58/KH-HĐND14/04/2017Kế hoạch của HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về" Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm CN, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam Định"
02/KH-TTHĐND19/4/2017Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Giám sát kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2016 về việc cấp GCN QSD đất cho người dân tại 5 xã Đồng Sơn, Tân Thịnh, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Cường và Phòng Tài nguyên Môi trường
156/UBND-Cth19/4/2017Công văn của UBND huyện v/v hướng dẫn thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Nam Trực
278/QĐ-UBND19/04/2017Quyết định Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Nam Trực
26/BC-UBND18/4/2017Báo cáo tổng kết của UBND huyện: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
04/CT-UBND14/4/2017Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
276/QĐ-UBND14/4/2017Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trực
27-KH/HU17/4/2017Kế hoạch của Huyện uỷ Nam Trực triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-Nq/TW ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị (Khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/06/2012 của Bộ Chính trị (Khoá XI)
154/UBND-PTNMT18/4/2017Công văn của UBND huyện v/v tổ chức trực và đảm bảo công tác quản lý đất đai trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017
155/UBND-PTNMT18/4/2017Công văn của UBND huyện v/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCN QSD đất, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa
01/HD-UBND18/4/2017Hướng dẫn của UBND huyện Quy trình cấp GCN QSD đất ở lần đầu của hộ gia đình cá nhân
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2274282
Đang online: 111