TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

Ghi chú: "Đ" là đạt, "C" là chưa đạt

 

STT

Đơn vị

Trường

Ghi chú

 

Mầm non

Tiểu học

THCS

 
 

1

Nam Mỹ

Đ

Đ

Đ

 

 

2

Điền Xá

 

 

C

Trường THCS Nam Điền, THCS Nam Xá đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Điền Xá. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Điền Xá đạt chuẩn quốc gia

 

2.1

Nam Điền

Đ

Đ

 

2.2

Nam Xá

Đ

Đ

 

3

Tân Thịnh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Tân và THCS Nam Thịnh thành THCS Tân Thịnh

 

3.1

Nam Tân

C

Đ

C

 

3.2

Nam Thịnh

C

Đ

C

 

4

Nam Thắng

C

Đ

Đ

 

 

5

Nghĩa An

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Nghĩa và THCS Nam An thành THCS Nghĩa An

 

5.1

Nam Nghĩa

Đ

Đ

C

 

5.2

Nam An

Đ

Đ

C

 

6

Nam Toàn

Đ

Đ

C

 

 

7

Nam Cường

C

Đ

C

 

 

8

Hồng Quang

 

 

C

Trường THCS Nam Quang, THCS Nam Chấn đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Hồng Quang. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Hồng Quang đạt chuẩn quốc gia

 

8.1

Nam Quang

C

Đ

 

8.2

Nam Chấn

C

Đ

 

9

Nam Giang

 

 

 

 

 

9.1

Nam Giang

C

Đ

C

 

9.2

Nam Đào

C

Đ

Đ

 

10

Nam Hùng

Đ

Đ

Đ

 

 

11

Nam Hồng

 

 

Đ

 

 

11.1

Nam Hồng

Đ

Đ

 

11.2

Nam Trung

Đ

Đ

 

12

Nam Hoa

C

Đ

Đ

 

 

13

Nam Dương

C

Đ

C

 

 

14

Bình Minh

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Bình và THCS Nam Minh thành THCS Bình Minh

 

14.1

Nam Bình

C

Đ

C

 

14.2

Nam Minh

C

Đ

C

 

15

Đồng Sơn

 

 

 

Dự kiến năm 2016 sát nhập THCS Nam Thành, THCS Nam Thượng và THCS Nam Đồng thành THCS Đồng Sơn

 

15.1

Nam Thượng

C

Đ

Đ

 

15.2

Nam Thành

Đ

Đ

Đ

 

15.3

Nam Đồng

Đ

Đ

C

 

16

Nam Thái

 

 

Đ

 

 

16.1

Nam Thái

Đ

Đ

 

16.2

Nam Phúc

Đ

Đ

 

17

Nam Tiến

 

 

Đ

 

 

17.1

Nam Tiến

C

Đ

 

17.2

Nam Sơn

C

Đ

 

18

Nam Hải

C

Đ

Đ

 

 

19

Nam Lợi

 

 

Đ

 

 

19.1

Nam Quan

Đ

Đ

 

19.2

Nam Lợi

C

Đ

 

20

Nam Thanh

 

 

C

Trường THCS Nam Ninh đã đạt chuẩn Quốc gia, THCS Nam Long chưa đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, hai trường trên sát nhập thành THCS Nam Thanh. Đang trình UBND tỉnh xét công nhận trường THCS Nam Thanh đạt chuẩn quốc gia

 

20.1

Nam Ninh

C

Đ

 

20.2

Nam Long

Đ

Đ

 

Tổng cộng

15

33

12

 

 
1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
82/UBND-VP12/2/2018Công văn của UBND huyện v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
588-CV/HU12/2/2018Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầu xuân năm 2018
587-CV/HU9/2/2018Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v kiểm tra việc trực Tết năm 2018
103/UBND-VP305/02/2018Công văn của UBND tỉnh: V/v thưc hiện các thủ tục đầu tư và phân bổ chi tiết kinh phí khen thưởng NTM giai đoạn 2011-2015
19/KH-UBND05/02/2018Kế hoạch của UBND tỉnh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
195/SNV-XDCQ&CTTN06/02/2018Công văn của Sở Nội vụ: V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về Thanh niên năm 2018
37/KH-BCĐ01/02/2018Kế hoạch của BCĐ Phòng chống tội phạm và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh: Thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018
05/CT-UBND01/02/2018Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018
55/UBND-VP806/02/2018Công văn của UBND tỉnh: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
443-TB/HU5/2/2018Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ về một số vấn đề cần tập trung triển khai trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018
13/TB-HĐTDVC5/2/2018Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017
211/QĐ-UBND26/1/2018Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần
97/UBND-VP302/02/2018Công văn của UBND tỉnh: V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM
17/KH-UBND01/02/2018Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
18/KH-UBND02/02/2018Kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018
51/UBND-VP802/02/2018Công văn của UBND tỉnh: V/v thống nhất sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp
180/TB-UBND6/2/2018Thông báo Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực
301/QĐ-UBND01/2/2018Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực
04/UBND-VP101/2/2018Công văn của UBND tỉnh v/v rà soát, cập nhật TTHC trên Website Sở, ngành cấp huyện
86/UBND-VP331/01/2018Công văn của UBND tỉnh v/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2920 cấp tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329730
Đang online: 70