TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Tổng hợp tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (Tính đến 31 tháng 7 năm 2015)
(+) Xem trước khi in

 

 

STT

Xã, thị trấn

Dân số

Số người đã được cấp thẻ BHYT ở thời điểm hiện tại

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ đạt (%)

Hộ gia đình

Học sinh, Sinh viên

Thân nhân công an

Thân nhân Quân đội

Người hưởng T/cấp BHXH

Người được cấp thẻ BHYT khác

1

Xã Nam Mỹ

6,115

3478

429

911

22

130

218

1,768

56.88

 

2

Xã Điền Xá

12,049

6144

526

1,204

43

234

342

3,795

50.99

 

3

Xã Tân Thịnh

10,584

6368

302

1,027

28

305

346

4,360

60.17

 

4

Xã Nam Thắng

7,427

4558

181

795

12

175

198

3,197

61.37

 

5

Xã Nghĩa An

10,387

6983

307

924

64

270

522

4,896

67.23

 

6

Xã Nam Toàn

4,309

2405

151

468

8

132

133

1,513

55.81

 

7

Xã Nam Cường

8,619

5041

355

1,046

18

193

204

3,225

58.49

 

8

Xã Hồng Quang

13,508

6840

457

1,483

18

225

248

4,409

50.64

 

9

TT Nam Giang

17,496

10809

1,039

3,907

52

276

365

5,170

61.78

 

10

Xã Nam Hùng

7,096

4220

254

706

11

242

211

2,796

59.47

 

11

Xã Nam Hồng

9,195

8494

259

3,366

33

459

477

3,900

92.38

 

12

Xã Nam Hoa

6,222

3567

195

512

5

238

182

2,435

57.33

 

13

Xã Nam Dương

9,714

5309

513

1,249

27

263

231

3,026

54.65

 

14

Xã Bình Minh

10,543

5846

233

739

28

311

365

4,170

55.45

 

15

Xã Đồng Sơn

13,958

7147

323

980

31

336

366

5,111

51.20

 

16

Xã Nam Thái

8,895

4971

204

650

14

185

129

3,789

55.89

 

17

Xã Nam Tiến

11,224

7165

254

1,875

23

344

334

4,335

63.84

 

18

Xã Nam Hải

5,591

3247

161

434

4

183

260

2,205

58.08

 

19

Xã Nam Lợi

8,621

4279

184

771

28

301

338

2,657

49.63

 

20

Xã Nam Thanh

11,627

6247

356

1,422

33

278

385

3,773

53.73

 

Tổng cộng

193,180

113,118

6,683

24,469

502

5,080

5,854

70,530

58.56

 

1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
03/CĐ-UBND21/7/2017Công điện của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
807/SKH&ĐT-THQH18/7/2017Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018
112/TB-UBND20/7/2017Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa Bão số 2 đến sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2017
635/SXD-CCGĐXD20/7/2017Công văn của Sở Xây dựng: Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
347/UBND-VP819/07/2017Công văn của UBND tỉnh Nam Định v/v triển khai mô hình phong trào "khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự"
29/TB-VPUBND18/07/2017Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Nam Định
30/TB-VPUBND19/07/2017Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kinh doanh tỉnh Nam Định
69/KH-UBND18/07/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2017
350/STTTT-BCVT17/07/2017Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của VNPT Nam Định
576/UBND-VP313/07/2017Công văn của UBND tỉnh: Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành
577/UBND-VP314/07/2017Công văn của UBND tỉnh: Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố
3459/QĐ-UBND20/7/2017Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017
379/UBND-PCT19/7/2017Công văn của UBND huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá chất lỏng LPG trên địa bàn huyện
46/KH-UBND19/7/2017Kế hoạch của UBND huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương
83/2017/NĐ-CP17/07/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
80/2017/NĐ-CP17/07/2017Nghị định của Chính phủ: Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
78/2017/NĐ-CP03/07/2017Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
378/UBND-PNN&PTNT18/7/2017Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục do mưa lớn
145/TB-UBND18/7/2017Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, cơ quan và một số xã về di chuyển công trình điện, viễn thông và nước sạch phục vụ thi công các tuyến đường nhánh TL487, TL488, đường Lramp
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2640365
Đang online: 175