TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
 Cam kết của các xã, thị trấn hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng NTM năm 2016
(+) Xem trước khi in

 

 

CAM KẾT CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN HOÀN THÀNH
THÊM CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM NĂM 2016

STT

Tên xã, thị trấn

Tiêu chí cam kết hoàn
thành năm 2016

Năm đăng ký
về đích NTM

1

Tân Thịnh

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
-Tiêu chí Giao thông, Y tế, Văn hóa

2018

2

Nam Mỹ

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Đầu tư tối thiểu 30% đường giao thông nông thôn, xóm nội đồng

2017

3

Nghĩa An

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Triển khai đề án xây dựng Trường THCS
- xây dựng bãi xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt

2019

4

Hồng Quang

- Thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/người
- Cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục
- Tiêu chí Văn hóa
-Xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt

2017

5

Nam Toàn

- Đầu tư xây dựng đường trục xã
- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa

2018

6

Nam Cường

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa
'- Đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS, trường mầm non

2017

7

Nam Giang

- Tập trung XD cơ sở vật chất giáo dục
- Đầu tư nâng cấp cải tạo 2 tuyến đường qua Trường THCS Nam Giang, Tiểu học Nam Giang, Nghĩa trang liệt sỹ

2019

8

Đồng Sơn

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Đầu tư xây dựng trường THCS đạt chuẩn
- Tiêu chí Thủy lợi, Văn hóa

2018

9

Bình Minh

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Phấn đấu cơ bản đạt chuẩn cơ sở vật chất giáo dục Mầm non, Tiểu học
- Tiêu chí Cơ sở vật chất Văn hóa

2017

10

Nam Hải

- Hoàn thành ra soát, bổ sung Quy hoạch và đề án xây dựng NTM
- Tiêu chí Giao thông.
- Xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt.

2019

1. Tổng hợp tình hình chung

2.Kết quả xây dựng NTM các xã, thị trấn

3. Các văn bản chỉ đạo
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
373/TB-UBND19/09/2017Thông báo của UBND huyện: v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực
2115/QĐ-UBND15/09/2017Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái , huyện Nam Trực
1181/SGDDT-GDCN&TX15/09/2017Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
93/KH-UBND 14/09/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
26/2017/QĐ-UBND15/09/2017Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
374/TB-UBND19/9/2017Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017
02/L-UBND18/9/2017Lệnh của UBND huyện rút báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào
10-TT/HU01/3/2017Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
13-TT/HU19/8/2017Thông tri của Huyện uỷ v/v Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nam Trực giai đoạn 2012-2017
372/TB-UBND18//9/2017Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017
371/TB-UBND18/9/2017Thông báo của Kết luận UBND huyện tại buổi làm việc với Thị trấn Nam Giang, các cơ quan chức năng về việc làm chơ tạm phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Chùa thị trấn Nam Giang
544/UBND-VP18/9/2017Công văn của UBND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ cưỡng chế hộ dân vi phạm đất đai
361-TB/HU18/9/2017Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh
597/SCT-TTr 12/09/2017Công văn của Sở Công Thương: Xử phạt vi phạm hành chính các vụ trộm cắp điện
149/UBND-VP713/09/2017Công văn của UBND tỉnh: Triển khai hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
01/L-UBND15/9/2017Lệnh của UBND huyện Báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào(sông Hồng báo động cấp 2, sông Đào báo động cấp 1)
261-QĐ/HU14/9/2017Quyết định của Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới
662/QĐ-UBND15/9/2017Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực
658/QĐ-UBND14/9/2017Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực
24-KH/MTTQ-BTT9/9/2017Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2849836
Đang online: 105