TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                         Nội dung chính:

-       UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về ATTP

-       Đến ngày 23/8/2017 toàn huyện có 8 đơn vị đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

-       Công an huyện mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trật tự xã hội chào mừng quốc khánh 2/9 và hưởng ứng tháng ATGT năm 2017

Chuyên mục Hồ Chí Minh tuần này Đài chúng tôi có bài: Ghi nhận ở một ngôi trường đạt chuẩn

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339969
Đang online: 106