TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                  Nội dung chính:

-          Nam Trực tổ chức đại hôi TDTT lần thứ 8 năm 2017

-          Các địa phương trong huyện đang triển khai và thực hiện 69 công trình xây dựng NTM

-          Từ đầu năm đến nay qũy Tym huyện Nam Trực  đã rải ngân cho 2256 thành viên vay vốn phát triển kinh tế

phỏng vấn đ/c Mai Thi Kim Phượng bí thư chi bộ , hiệu trưởng trường THCS Nam Tiến

bài : Ghi nhận từ phong trào trồng hoa do hội phụ nữ Nam Thanh đảm nhận.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329754
Đang online: 100