TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                               Nội dung chính:

-         Nam Trực thực hiện tiêu chí y tế, văn hóa, giáo dục theo tiêu chí huyện NTM

-         Nam Trực đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới 2017-2018

-         Công an huyện Nam Trực mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT chào mừng quốc khánh 2/9 và hưởng ứng tháng ATGT năm 2017

 

Bài: Nam Thắng với công tác PCLB

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339992
Đang online: 120