TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                             Nội dung chính:

-         Các địa phương trong huyện tiếp tục lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ

-         Đoàn viên thanh niên huyện Nam Trực tham gia xây dựng NTM

-         Hội khuyến học xã Nam Tiến tổ chức lễ trao thưởng cho giáo viên , học sinh giỏi năm học 2016- 2017

Bài viết: Đảng bộ xã Nam Tiến lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự.

Chuyên mục truyền thông giáo dục sức khỏe: 6 bệnh thường gặp trong mùa hè của trẻ em .

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339989
Đang online: 117