TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                        Nội dung chính:

- Thường trực HU tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM và triển khai kế hoạch lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với kết quả xây dựng  huyện, xã NTM.

- Huyện đoàn Nam Trực phối hợp phòng giáo dục tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu niên năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm 2017- 2018.

- Nam Trực tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học.

- Chuyên mục NTM có bài: Bình Minh xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa theo tiêu chí NTM

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329753
Đang online: 99