TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                              Nội dung chính:

- Công văn của UBND huyện về tập trung chỉ đạo, thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2017.

- Nam Trực đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỉ niệm 72 năm ngày quốc khánh 2/9

- Trung tâm y tế huyện triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS.

- Nam Hải tích cực xây dựng NTM

- Các trường học chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018

     - Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bài: Cựu chiến binh xã Nam Tiến học tập và làm theo lời Bác.   

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339986
Đang online: 114