TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                      Nội dung chính:

- Bậc giáo dục mầm non huyện Nam Trực triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

- Ban thường vụ hội nông dân huyện triển khai kế hoạch đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

- Trung tâm dân số huyện triển khai đề án chăm sóc sức khỏe  người cao tuổi giai đoạn 2017- 2025

- Bình Minh tiếp tục triển khai các phương án PCLB.

- Bài: Trường tiểu học Nam Đào đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017

 

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339967
Đang online: 104