TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                Nội dung chính:

- Công tác chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn huyện nhà.

- Cán bộ hội viên phụ nữ Nam Trực với phong trào: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ

- Nam Tiến tiếp tục triển khai công tác PCLB

- Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Nam Lợi đạt chuẩn NTM

Chuyên mục truyền thông sức khỏe : Hỏi đáp về dịch sốt xuất huyết

 

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339993
Đang online: 120