TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                       Nội dung chính :

- 8 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực đạt 73 tỷ 86 triệu đồng.

- Huyện Nam Trực với công tác giải tỏa hành lang ATGT

- Ngành giáo dục huyện tập trung các nhiệm vụ năm học mới 2017- 2018

- Các địa phương trong huyện tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7

- Phỏng vấn đ/c Hoàng Thị Nhài trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện về công tác tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc.

- Bài: Cựu chiến binh huyện Nam Trực làm theo lời Bác.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339953
Đang online: 103