TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                               Nội dung chính:

-  Công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện.

-  Huyện Nam Trực thực hiện thủ tục thu hồi đất một số dự án phục vụ xây dựng NTM.

- Các lien đội trường học trên địa bàn huyện thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam

- Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ xã Đồng Sơn

- Các địa phương tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa

- Chuyên mục truyền thông giáo dục sức khỏe: kiến thức về  phòng chống bệnh sốt xuất huyết 

 Bài viết:Hiệu quả từ phong trào dạy ngoại ngữ ở trường tiểu học Nam Mỹ

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339971
Đang online: 106