TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                               Nội dung chính:

- HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9/2017.

- Nam Trực tập trung phòng trừ sâu bệnh cuối vụ.

- Xã Nghĩa An triển khai tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc

- Công tác Đảng của đảng bộ xã Nam Dương

- Nam Tiến chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết.

- Chuyên mục NTM có bài: Phong trào trồng hoa ven đường do hội phụ nữ xã Bình Minh đảm nhận.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329761
Đang online: 107