TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                           Nội dung chương trình

- Thường Trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2018.

- Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Hội người mù huyện Nam Trực tổng kết công tác hội năm 2017 , triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018.

Bài “Xã Bình Minh đạt chuẩn tiêu chí văn hóa trong XDNTM”.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330572
Đang online: 83