TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                     Nội dung chương trình

- Đảng bộ xã Nam Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng Năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Nam Trực tập trung thu ngân sách nhà nước năm 2018.

- Năm 2018 huyện Nam Trực phấn đấu đạt sản lượng thịt hơi suất chuồng là 15 nghìn tấn.

- Nam Hồng chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2016.

- Nam Thanh triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018.

- Trong năm 2018 huyện Nam Trực phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2,6%.

- Công tác quốc phòng an ninh ở xã Nam Thắng.

Bài: “Chi bộ 10 thôn tư thị trấn Nam Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330604
Đang online: 111