TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                  Nội dung chương trình

- Đảng bộ huyện Nam Trực đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị ngay từ những ngày đầu tháng đầu tháng đầu quý đầu của năm 2018.

- Họt động của ban nông nghiệp các xã và thị trấn ơ huyện Nam Trực.

- Phụ nữ Nam Trực với phong trào thi đua “ Phụ nữ Nam Trực chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Năm 2018, CCB huyện Nam Trực tiếp tục động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa.

- Đoàn thanh niên xã Nam Tiến xây dựng và triển khai kế hoạch làm vệ sinh môi trường trong trước trong và sau tết nguyên đán năm 2018.

- HTX Nước Sạch Sông Đào tăng cường kiểm tra chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Trường THCS Nam Hoa thi đua mừng Đảng mừng xuân.

 Bài:” Sôi nổi phong trào tập luyện thể thao ở huyện Nam Trực”

 

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330595
Đang online: 103