TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                      Nội dung chương trình

- LĐLĐ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Hội cựu chiến binh huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCB năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của tổ CCB vì dân.

- Xã Nam Mỹ tổ chức hội nghị thẩm định các tiêu chí về đích NTM.

- Đảng bộ xã Nam Hải tổng kết công tác XDD năm 2017.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330588
Đang online: 96