TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

 

                            Nội dung chương trình

           Bài: Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Nam Trực sau một năm nhìn lại.

          Bài: Tuyên truyền về Nghị định 36 CP của thủ tướng chính phủ.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330592
Đang online: 100