TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

 

                                               Nội dung chương trình

- LĐLĐ huyện Nam Trực, Công đoàn cơ sở công ty TNHH Yamanli Dynasty tổ chức tết sum vầy 2018 cho công nhân lao động.

- Phòng giáo dục đào tạo huyện vừa tổ chức sơ kết học kỳ 1 triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

- Hội làm vườn huyện Nam Trực tổ chức tổng kết phong trào làm kinh tế VAC năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Xã Hồng quang thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT gắn với VSMT.

Bài: “ Xã Nam thắng những ngày giáp tết”

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330582
Đang online: 91