TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

MỞ KHU CÔNG NGHIỆP

Cuộc đời đâu chỉ lo ăn,

Trăm công ngàn việc trở trăn với tiền.

Vẫn bồ thóc nhỏ ngày đêm,

Vẫn không ướm đủ vài phiên chợ nghèo.

Đường đời lắm dốc cheo leo,

Vượt lên …tìm lối thoát nghèo …ai hay?!

Nghĩ suy trên mảnh đất này,

Mong sao thoát cảnh cái cày theo trâu.

Trong thiên hạ đã từ lâu,

Tìm, mời đối tác bắc cầu đầu tư.

Vẹn tròn lợi ích công - tư,

Mặt bằng giải phóng trông chờ thẳng ngay.

Mai ngày, nhà máy dựng xây,

Vẫn từ công sức …đất này mà lên.

 Đường quê trải nhựa rộng êm,

Xe vào nhộn nhịp …bốc lên đầy hàng.

Người lao động đến hàng ngàn,

Cùng quê …khác xã …dân làng …gần xa!

 Mở mang doanh nghiệp quê ta,

Để hàng xuất khẩu đi ra nước người.

Doanh thu gấp đến mười mươi,

Thương cho cây lúa ít lời … vì ta.

Đất trời cao rộng bao la,

Đã vào hội nhập, hiểu ta, biết người.

Suốt đời gội nắng, sương phơi,

Một năm mấy vụ chẳng lời bao nhiêu.

Yêu nhà máy, càng học nhiều,

Đâu là công nghệ …đâu điều làm ăn …

Tháng, năm thu nhập tăng nhanh,

Để tâm vào máy …mở tình vào ca …

Công viên công nghiệp quê nhà,

Cây xanh trí tuệ …đậu hoa ân tình./.

 

Nguyễn Thế Khanh

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335875
Đang online: 100