TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                      Nội dung chính

-  Huyện Nam Trực chăm sóc lúa xuân năm 2017.

-  Hội CCB xã Nam Lợi tổ chức đại hội CCB lần thứ 7 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

-  Phóng sự: Huyện Nam Trực với thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332863
Đang online: 93