TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                            Nội dung chính

- Công văn của công an huyện về việc đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền giáo dục về ATGT.

- Nam Trực tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

- Đoàn thanh niên xã Hồng Quang chuẩn bị các điều kiện đại hội đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Thị trấn Nam Giang chuẩn bị ra quân huấn luyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3, đài chúng tôi có bài viết: Lễ hội đền Hùng xưa và nay.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332847
Đang online: 85