TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                        Nội dung chính

- Huyện Nam Trực triển khai kế hoạch tháng vệ sinh ATTP năm 2017.

- Hoạt động của ngành giáo dục Nam Trực trong 3 tháng đầu năm 2017.

- Công tác giải quyết việc làm và bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện trong quý I năm 2017.

- Ban chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý I năm 2017

- Cuối chương trình là chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đài chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết: Phụ nữ xã Nam Hùng học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.  

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332880
Đang online: 98