TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                 Nội dung chính

- Huyện ủy Nam Trực vừa xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

- Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ xuân năm 2017 cho đàn gia súc, gia cầm.

- Đội tuyển giáo viên của huyện vừa đạt giải cao trong hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017.

- Hiện nay, các xã, thị trấn đang chuẩn bị các điều kiện ra quân huấn luyện dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2017.

- Công tác xây dựng NTM năm 2017 ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Cuối chương trình, đài chúng tôi có bài: Công ty TNHH Việt Thắng tiếp tục đầu tư thiết bị sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332851
Đang online: 88