TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                  Nội dung chính

- Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017.

- Đến hết quý I/2017, tổng dư nợ tín dụng đầu tư trên địa bàn huyện đạt 1312 tỷ đồng.

- Các cấp công đoàn huyện tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM.

- Xã Nam Cường đang chuẩn bị các điều kiện ra quân huấn luyện DQTV 6 tháng đầu năm 2017.

- Cuối chương trình, đài chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị và các bạn thông báo về tình hình TNGT đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực trong thời gian vừa qua. 

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332849
Đang online: 86